دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

آخرین مطالب

حقوق کرامت بانوان ونقش آن درجامعه

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۲ ق.ظ

 * مصاحبه

پرسش:

 سلام و ادب احترام خدمت استاد ابراهیم زاده

می خواستم با توجه به بحث حقوق شهروندی ،مسئله تکریم بانوان و چالش ها و موانع این تکریم و ارتباط طلاق عاطفی در جامعه و صدمه خوردن بانوان به صورت اخصاصی در صورت صلاحدید با راهکار های مناسب ارائه مطلب فرمایید.


باسلام  وکسب اجازه ازخدمت شما وهمه  اساتید وبزرگوارانی که دراین حوزه صاحب نظرند

 محبت وحس احترام پذیری در هرم مازلو جز نیاز های اساسی و مابین نیاز متعالی بشر واقع شده است

اگربخواهیم انسان رااز درون برای موجودات دیگر بشکافیم می گوییم

انسانها تابع  وشیفته ی محبتند.

 محبت انسان اصلا حسابگر پذیر وعقل پسند نیست. کسی نمی تواند روی محبت وعشق وارادت   قیمت بگذارد.

شما هرگز نمی توانید در اظهاراتتان بگویید قسم به  انگشتر طلای نامزدی ام !! اما قسم به عشقی که درقلبتان جاریست رواست.

چیزی که مارا پایبند به زندگی مشترک می کند. صداقت وصمیمیت است که  قداست محبت را در پی دارد

نمی شود به درخت سیبی که دوتن بارمی دهد گفت دوستت دارم.نمی شود به حساب میلیاردی بانکی این حرف را زد.

پول وشهرت وشهوت وهرچه که به مادیگری ربط دارد را برای جلب احترام ورفاهتان می خواهید نه درد سر زندگی.

انسانها کارمی کنند تا پول بگیرند وباآن رفاه  آرامش بسازند .

 اما اگر کسی رفاه می فروشد تا پولدارشود بنظر می رسد قمار باز شکست خورده ای بیش نیست

امازندگی مشترک برپایه محبت وآرامش خواهی شکل می پذیرد و هرگونه قماری ان را معلول وناقص ویا منهدم می کند

قمار عواطف با خیانت ها. قمار زیاده خواهی ها. قمار دروغ . قمار اعتیاد. قماراقتصادی و...

عواطف انسان دربانک قلب حجم پذیراست وابراز احساسات را شکل می دهد

 این احساس مملو از عشق است وسادگی وصداقت وهرکار نیکو و رفتار ومعاشرت خوب تان بر حجم این رابطه می افزاید

اما اگر ذره ذره با بی صداقتی وبی توجهی خود از حجمش کم کنید چیزی جز چند کلمه ثبت شده در شناسنامه و گواهی زوجیت برایتان نمی ماند وبازنده ای بیش نیستید.

درحقیقت عقد ازهمین لحظات دچار ابطال  ورکود می شود

زیرا واقعه ی عقد زوجیت  بارضایت ومحبت شکل می گیرد نه با  اکراه وواجبار. ورکودش هم به همین منوال است.

 با تلخی ومرارت ،تدریجا عواطف حذف می شود وبه جایش اجبار واکراه وخیانت  وترس و... می آید

بانوان دراین مقطع آسیب پذیرترند زیرا باابزارعقل وارد زندگی نمی شوند وتمام حجیت آنها برای قبول زوجیت قطعا محبت است

وحتا آنهایی که مهریه بالا ومسکن واتوموبیل شیک را ضمن عقد می طلبند بدون عاطفه وارد  زندگی مشترگ نمی شوند.

آنها مهریه ی بالا را وجه الضمان می پندارند. خانه وماشین را  دلخوشی ورفاه خود می دانند. نه اصل زندگی.

پس طبیعی است که درگذار تغییر سبک زندگی احتمال دارد امر بر بانوان مشتبه گردد که  اینها لازمه زندگی مشترکند واگر بااین پندار زوجیت شکل گیرد شوهر چیزی جز اسباب واثاثیه ی زندگی برایشان محسوب نیست.

 شوهر وسیله ای است درحد موبایل که بودنش لازم است ونبودنش هم فرقی ندارد. وبالعکس ...

به نظرم گریز مردها از ازدواج اغلب بخاطر همین پندارهای غلط  مادیگرایانه است .مطالبات حواشی ازدواج ازمتن آن سنگین تر وپررنگ تراست. وهروقت پای حاشیه درازتر امتن می شود گلیمی برای نشستن برروی آن  نمی ماند

وزنجیره وار پای اختلالات اجتماعی به زندگی همه باز می شود

که بالارفتن سن ازدواج یکی از علایم ان است و درکنار خود با بروز عوارضی نظیر مشکلات اخلاقی. خیانت. جنایت واعتیاد و... روبروست. کما اینکه یکی ازمعضلات اجتماعی امروز خیانت همسران محسوب می شود که درلوای بهانه های اقتصادی ویا اتاق خواب نامنظم  مشهود است

وبزرگترین عوامل رشد صعودی وسرسام آور طلاق ازهمین زاویه شکل می پذیرد

  اخلاق مداری درزندگی تعطیل شده است وزنان به راحتی برای خودشان فتوای جهاد برای دستیابی به آرامش می دهند. ومردان هم  که قانون دستشان را بازگذاشته است...

بنابراین عنصر عاطفه مقدسترین عنصری است کهدرروان بشر بعنوان خواستگاه ونیاز مطرح است

تعطیلی عواطف تعطیلی مقدسات ونظم هست.

بانوان درمقطع کنونی شیوع این بیماری خطرناک درجامعه به مراتب خیلی  بیشتراز آقایان آسیب می پذیرند .

 هم به لحاظ هنجارهای حاکم برجامعه وهم به خاطر عدم امنیت اقتصادی واخلاقی وهم ازمنظر امنیت روانی و...این ناامنی ها درجامعه ما برزنان مستولی است.

چیزی که بر جامعه شناسان مسلم است  رعایت حدود شرعی. وایجاد محبت وعاطفه وصمیمیت وصداقت در زندگی است.

پذیرش تجملات. وتغییر سبک زندگی با توجه به توسعه نیافتگی اقتصادی واجتماعی وبالتبع فرهنگی یکی ازبزرگترین معضلات فروپاشی اخلاق در خانواده هاست

وعلمای حقوق می دانند واشراف دارند که تغییرات اجتماعی اولین تاثیراتش رادرحوزه اخلاق خانواده می گذارد

حمیدرضاابراهیم زاده


هفتم بهمن1393قسمت دوم راهکارها

جناب ابراهیم زاده با تشکر

ببینید

خیلی افراد از هراس برچسب منفی خوردن د راین طلاق های عاطفی مجبور به زندگی مشترک کرده اند ووجود تنش و نزاع در زندگی مشترک خود منکرهستند و یا از ترس قضاوت شدن مانده اند و با سختی ها می سازند

ترس از اینده فرزند احتمالی انها را به زندگی سرد امروز وادار کرده و فرزندانی که پدر و مادری را دارن که از سر این مصلحت اندیشی ها کنار او به ظاهر لبخند می زنند ولی هر کدام دنبال راه فراری هستند

شما درست می فرمایید مرد خیانت می کند و زن داستان مهریه را می کشد وسط

این می شود داستان روز خیلی از زندگی های فعلی

از شما می خواهم از عوامل سازنده این بحران طلاق فزا ینده عاطفی خانوادگی درصورت صلاحدید بفرمایید

مناظر جامعه شناسی وآسیب شناسی  مخاطرات رفتارهای برانداز در خانواده باید به دقت مورد وثوق  مهندسان  جامعه قرارگیرد

همه کارگزاران حوزه حکومت موظفند براین امر دقت بیشتر خرج بدهند

- کالبد شکافی وعلت یابی وتشخیص بیماری

- تجویز درست وبه هنگام برای درمان  این معضلات

- حقوق دانان  حوزه خانواده باید  داروهایی برای  پیشگیری ازاین بیماری ها بسازند

- مطمئنم که حقوق دانان بعنوان دارو سازان  حوزه اخلاق  خانواده مبانی دارویی شان رااز فقه ورژیم حقوقی جهان استنباط می کنند

- مهندسان فرهنگی ورسانه مسئول تلوزیون ودانشگاه  باید مردم را به حوزه اخلاق زیستی ودین  وتوجه به حریم شرع  تشویق کنند

_آموزش حقوق شهروندی همگانی شود

-آموزش زندگی سالم برای دوره های تحصیلی. ویا صدا وسیما درغالب فیلم وسریال ودرسنامه پررنگ تر شود

- صداوسیما  دقت بیشتری درارائه سبک زندگی پیدا کند

- صدا وسیما مدبرانه تر با مسائل فرهنگی واعتقادی وحوزه خانواده  برخورد کند

- جنگیدن قهری وبی پشتوانه با ماهواره وتکنولوژی کار بسیار عبثی هست باید فرهنگ  واقی مردم را به انها درست تبلیغ کرد

-توسعه نیافتگی بدتر ین عامل تضادهاست.سرعت توسعه باید شتاب بیشتری بگیرد وفرهنگ توسعه بصورت موازن ترویج شود

-ازدواج آسان ترویج شود

- اقتصاد ازدواج آسان  مهندسی شود

- وضع مسکن واشتغال  بهبود یابد

- حاشیه های  پرخطرومحدود کننده ی  ازدواج ها برداشته شود

-آموزش وپرورش الگوهای سالم ودست یافتنی و به روزشده ی زندگی راازکودکی به نسل نو معرفی کنند....
*پاورقی

در عصررنسانس  اروپایی ها گمان می کردند برای  رسیدن  به توسعه باید اخلاق راکنار گذاشت.

چون درقرون وسطا کلیساها برمردم حکومت می کردند  وگاه با قیصر پاپیسم (پادشاه روحانی )و گاه با اراستیانیسم (دین دولتی )وبافشار وتحریک عواطف مذهبی  برای خود  حق مقدس بودن وحکومت برمردم  قائل بودند

یک نوع حکومت توافقی باشاهان داشتند وجلوی هرنوع رونق علمی وتوسعه ی مدنی را می گرفتند.

مثلا  گالیله را  بخاطرکشف گردی زمین محکوم به مرگ کردند.

بعدازانقلاب فرانسه وبه تبع آن انقلاب صنعتی ، دست ارباب کلیساها رو شد. و انقلابیون  برای مخالفت با عقاید کلیسا شروع کردند به واکنش نشون دادن نسبت به عقاید مذهبی، که بخشی ازآن اخلاق بود ومتاسفانه  امنیت عفت زنها درمحاق قرار گرفتند وچون اخلاق ونجابت وعفاف کمرنگ شد .شکل لباسها تغییر کرد.و  زنها دراین تغییرات گمان می کردند آزاد شدند. پوششها بطرف برهنگی رفت .آمارتجاوز به زنان بالارفت.بذرخیانت به شوهر جوانه زد . آمارحرامزادگی بیشتر شد....

زنان بیش از سایرین  تحقیر شدند. وهمه ی این هزینه ها را فقط برای یک نظریه غلط دادند که اخلاق  وعفاف وحفظ عفت با ترقی خواهی  مغایراست.

 بااین وجود امروزه  اشراف زادگان ونجیب زادگان اروپایی همچنان ازلباسهای پوشیده استفاده می کنند.

وشرط ورودی بسیاری از دانشگاههای اروپایی وبویژه امریکایی  پوشیدن لباسهای مناسب و پوشیده برای بانوان است.

ایالات متحده امریکا خودراازلحاظ اخلاقی ومذهبی موظف می داند تا حدود رابطه  با  بانوان را به رسمیت بشناسد.  و روابط نامشروع درمحاکم حقوقی جرم محسوب می شود. حتی روابط خارج از قاعده ی  تلفنی  هم  مجرمانه محسوب می شود. اما بدلیل حجم  معضلات اخلاقی ، وجود بسیاری از قوانین اخلاقی  دراروپا وامریکا  شاید برای ما غیر قابل باور باشد .

 کلینتون  رئیس جمهور اسبق  ایالات متحده  بخاطر رابطه اش با مونیکا لوئینسکی رد صلاحیت شد. وارزش واعتبارش دردوران ریاست جمهوری مخدوش شد.

خلاصه ی کلام اینکه دراین عصر به تلافی رفتار قرون وسطایی گرایش به اخلاقیات سرکوب شد. والبته هنوزهم این تفکر دراروپا خواهان دارد


* مصاحبه مندرج در سایت متخصصان

http://www.irexpert.ir/Webforms/Forum/Question.aspx?QID=157921&Msg=OK


 تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ است

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۵)

تکریم بانوان
بانوان چیزی جدا از بنده جامعه نیستند آنان که مدعی هستند که چرا در ایران زنان نمی توانند در ورزشگاه ها حضور داشته باشند و آزادی بانوان را بی عفتی می دانند کمی هم فکر کنند آیا شان زن و دختر ایرانی ما دستفروشی در مترو و معابر هست یا نه؟!
وقتی که عفت مختص بانوان نیست باید گفت مرد هم باید عفیف باشد
این را گفت و نگاه جمع را به خود با تایید جلب کرد
خانمی دیگر در جمع گفت :
در حالیکه در آموزه های دینی و فرهنگی ما برخانواده به عنوان نهادی مقدس کانون مهرورزی و تعاون و از خود گذشتگی تاکید دارد چگونه می توان فرد گرایی و گسست عاطفی در خانواده و افزایش طلاق رد جامعه را هضم کرد؟!
سوالم اینکه برای استیفای حقوق فرهنگی خانواده نهاد یا دستگاه کشوری اصلی چیست؟
چرا همه دستی دارند و هیچ کدام جوابگو نیستند ؟
خانم مسئول جلسه با اخم جواب داد:
نفرمایید
ما اصلا بخاطر همین موضوعات جلسه می گذاریم و صاحبنظران را دعوت می کنیم
مغالطه و فرافکنی مسئولین ارشد به احتمال زیاد مد نظر شما بود(با پوز خند و کمی احساس سبکی)
البته با هجوم روز افزون جنگ نرم کدام نهاد کشوری توان و یا ادعا دارد که در کوران بی پناهی خانواده در مقابل امواج مخرب رسانه پاسخگوست؟
صداو سیما خودمان را هم از این امواخ مخرب نباید قلم گرفت!

من به عنوان مصاحبه گر داشتم فقط و فقط گوش می دادم و می نوشتم
حرف ها هنوز ادامه داشت
ولی آنچه قابلیت رسانه ای شدن داشت فقط یک گزارش سه تا پنچ خطی بود که در کارگروه فلان در خصوص تکریم بانوان توسط نهاد های ذی ربط استانی تبادل نظر شد و نتایج فلان گرفته شد
سرم گیج می رفت
توراه حرف های این مسئولین شخم می زدم و غصه می خوردم
برای خانواده
مهروزی
عفت
حجاب
و گناه
و این جمله در دفتر یادداشتم نوشتم
مشکلات جامعه ناشی از بی تفاوتی نسبت به هم دیگر است
و مشکلات ما باید به دست خودمان حل شود اگر اهل محاسبه و مراقبه باشیم قطعا زینت اهل بیت خواهیم شد .
همین
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی