دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

علل توسعه نیافتگی ایران

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۷، ۰۹:۰۰ ق.ظ

پرسش:

عامل عدم پیشرفت ایران!

شرح پرسش:        

مشکل رو در چی می بینید؟

راه حل ها چی هستن؟

جواب:

بنام خدا

علل عدم توسعه  یافتگی ایران. علی رغم تلاش وتوقع مردم وحکومت های  متعدد ، گفتن آسیب ها وشرح آن  زمان بر وهزینه بردار است

توسعه یافتگی وتوسعه پذیری  نرم ها و بسترهایی دارد که مطابق با فرهنگ ومذهب و اقتصاد و ...ملی ایران باید تعریف شود.

کسی نمی تواند  مختصات  ومقتضیات توسعه ی هلند وفنلاند و... را باایران مقایسه کند وایران را توسعه یافته یا توسعه  نیافته از آن منظر ببیند

ایران کشوری توسعه پذیر با مجموعه مختصات  ماهوی دینی وملی وفرهنگی واقتصادی وسیاسی وجغرافیایی خاص است که برای توسعه یافتگی باید به مدل ملی ومذهبی  مخصوص  به جامعه ی خود سازماندهی شود.

ایران علیرغم اشتراکات  فراوان  فرهنگی وخاستگاه  های  اجتماعی واقتصادی   مغایرت های بسیارزیادی  نسبت به سایر کشورهای همجوارخود دارد.که درمقایسه با هویت  فرهنگی واجتماعی  واقتصادی  جوامع اروپایی  مغایرت ها و تضادها ی ماهوی فرهنگی ودینی واجتماعی و... بین ایران وجوامع اروپایی  بیشتر است

البته  توسعه یافتگی ورسوب توسعه پذیری  نرم های جهانی یکسانی   دارد.

 ضریب جینی یا میزان فلا کت. شاخص های  رشد اقتصادی و تورم. حجم مبادلات تجاری بین کشورهای دوست وهمسایه وپیشرفته.  میزان امید به زندگی مردم.  شاخص رفاه عمومی.شاخص  سلامت وتندرستی مردم. تحصیلات. ازدواج و موفقیت  شغلی واشتغال. رکود وصعود جرائم و اعتیاد وبیکاری. جمعیت زندانیان. میزان وابستگی مردم به میهن.ومشارکت های اجتماعی و... در توسعه یافتگی ایران وجهان  تاثیر گذارند

بدین ترتیب بزرگترین دشمن توسعه یافتگی:

جهل و بیسوادی وکم سوادی وبد سوادی .عدم آگاهی  مردم به حقوق خود . عدم بستر سازی های مناسب فرهنگی واجتماعی واقتصادی  و... برای توسعه پذیری وتغییرات . عدم اهتمام  وعزم  راسخ  دولت  وقوای  دیگر  برای  تدوین  وپیگیری چشم اندازهای توسعه یافتگی .  بهانه جویی  و مداخلات  ومناقشات متقابل قوای سه گانه  نسبت به مباحث وظایف واختیارات هم و مسئولیت ناپذیری دولت ها برای تحصیل وتعدیل و تطهیر زیر ساخت های فرهنگی واقتصادی . عد م اشراف مردم به سرنوشت هویتی. سیاسی و مالی ومعنوی و... است که درنهایت بی هویتی پنهانی را درعرصه های مختلف جامعه پدید می آورد که بدترین آن اصرار به خرافه ورزی. عقیم شدن باورها و انحرافات اعتقادی. اقتصادی  وفکری وفرهنگی . بیکاری واعتیاد وفقر وجنایات وبزهکاری های متعدد . طلاق و تورم و تبعیض ورانت واختلاس و هویت گریزی است که همه ی این  آلارم ها در جامعه ی  بیمار بصورت کهیر ظاهرمی شوند

بدیهی است که برای برون رفت از این  بحران باید به کرامت انسان بها داد وبرای همه افراد که دارای هویت ایرانی هستند کرامت شهروند ایرانی قائل شد و..

راه  رسیدن به توسعه ی پایدارآموزش همگانی مردم درحوزه های مختلف حقوق شهروندی است.

 آموزش وپرورش  هدفمند  و مدون حرف اول  توسعه وگام اول حرکت است.

آموزش عالی  وهمه ی نهادهای تربیتی واجتماعی ورسانه ای  همگام با چشم انداز توسعه ی ایرانی  درطول وعرض این حرکت نقش مهمی را به عهده خواهند داشت.

همه ی اقشار تاثیر گذار جامعه ی ایرانی بویژه مهندسان فرهنگی برای آگاهی دادن مردم نسبت به حقوقشان وظیفه دارند.

رادیو وتلوزیون برای تبیین وتربیت و آموزش همگانی حقوق شهروندی  نقش بسیارمهمی دارد .

متاسفانه  عدم رویکرد   ویا سبکسری ها و یکجانبه گرایی های صدا وسیما وبی توجهی به مباحث آموزشی وتربیتی وساختار سازی های فرهنگی وعدم رابطه ی درست وعدم تعامل  با مهندسان فرهنگی ونخبگان  باعث بی توجهی مفرط  به موضوع انسجام ملی وبستر سازی مناسب برای توسعه یافتگی ایرانی شده است.

صداوسیما باید شخم شود.کاراز تنبیه وفلک وتذکر گذشت. متاسفانه  رادیو تلوزیون رسالتش را که آگاهی دادن وشفاف بودن. بی طرف بودن. منسجم ساختن وبابرنامه  وهدفمند بودن است را کاملا فراموش کرده وبلکه نقش منفی و منفوری رادرپیش گرفته است که به میل ومصالح گروه  واقلیت  اداره می شود

از تضاد آگهی بازرگانی با فرهنگ وسلامت  مردم گرفته  تا پخش فحاشی وهتاکی به رای مردم و مسئولان نظام.   ازبیات بودن وناقص  وناقض بودن گزارشهای خبری گرفته تا پخش  فیلم وسریال همگی  در صدا سیما ناشیانه یا عامدانه  درتقابل وتضاد با اهداف انقلاب وتو قع ملی  است. هیچ حرکت مدون  فرهنگی و تربیتی درآن رواج ندارد جز مشتی ادا واطوار کج دار ومریز برای خالی نبودن عریضه برای فرار ازفشار اهرم های قدرت.!

 باصراحت می شود گفت صدا وسیما جدا نیا زمند به  تسویه حساب است.

درهمه ی جوامع  توسعه یافته رادیو وتلوزیون دولتی برنامه ها وگزارشهایشان درجهت آموزش همگانی و تربیت و رفاه  وانسجام ملی حرکت می کند ویک لحظه از عمر بیننده ومخاطب را برای سرگرمی محاسبه نمی کنند. اما متاسفانه ناشی ترین ناشیان در اتاق فکر صدا وسیمای ملی ما رخنه کرده وبرقلمرو وقت وجان وفکر وباور وحیثیت مردم وحکومت دست اندازی  ودهن کجی می کنند.

بنابراین شخم وتنبیه برای این مجموعه چیزی جز بیدارکردن  این  بخود خواب زدگان  نیست.

حکومت باید برای  آگاهی و عزت و شرافت و رفاه مردم  مجدانه و هدفمندانه   درخدمت مردم باشد و در راستای توقعات (انقلاب )مردم شریف ایران امانتدار باشد.

مردم برای داشتن زمامداران امین و محیط زیست سالم. سلامتی وتندرستی جسم وروانشان، باید درتمام عرصه های سرنوشت سازخود تاثیرگذار وساعی  باشند.

والی الله المصیر

حمیدرضا ابراهیم زاده

18 اسفند ماه1395


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۲)

استاد مطلب مفید و ارزشمندی ارایه نمودید متشکرم
در روایت داریم "الناس یامراهم اشبه منهم بابائهم "مردم به سیاست مردان خود از پدران خود شبیه تر اند .
خب چطور می شود به جامعه خودمان بگوییم برای خدا کار کن وقتی سیاستمداران اون بجای شاکر بودن خدا برای توفیق خدمتگزاری بفکر حقوق نجومی هستند ؟!
پاسخ:


  سلام
روایت بسیارمهم و موثقی راارائه فرمودید
یک ضمیمه هم معرفی میکنم وآن نامه امام متقین به آقای مالک اشتر درباره شیوه نامه ی اجرایی استانداری مصر.که ای کاش این نامه برای همه ی مدیران درهمه دولت ها ونهادها رمزگشایی وتفهیم شود.
-مبحث تربیت ومهندسی رویکرد وذائقه مردم اساسا مهمترین استراتژی راهبری مهندسان وپایگذاران انقلاب ها وحکام ودولتها و کارگزاران نظام هااست.
تخطی درهرحوزه ای از معماری ظاهر وباطن . و تخلفات خدمتگزاران وکارگزاران درحقیقت منبعث از بی تربیتی وبد تربیتی و نفاق مدیران.شکاف های قانونی.وبعضا عدم اهتمام مردم به تادیب خدمتگذاران خائن است
- مدیران ویا کارگزاران حقیقتا خادمان مردم هستند که باید مزد ومواجبشان راازمردم به میزان تخصص. تقید وتعهدشان بگیرند.
وکلای مردم وخودم مردم موظفند نسبت به خیانت و بی درایتی و سو مدیریت این عناصر موضع بگیرند
هرگونه اخلال در نظم رفاه وامنیت مردم. هرگونه سو استفاده از عواطف ومال وآبرو وجان ونشاط مردم بزه محسوب میشود ودستگاه قضا حقوقش راازمردم میگیرد تابا هرنوع بد سلیقگی. خیانت واهمال مقابله کند و از حقوق مردم صیانت کند ونسبت به کرامت وهویت انسانی همه ی احاد جامعه بدون هیچ تبعیضی حساس باشد.
-انقلاب اسلامی ایران انقلاب باورها بود. ومردم از این درخت تنومند انتظارمیوه دارند.
- باروری باورهای مردم درحقیقت همان آمال وآرزوهایشان است. کسی حق ندارد نسبت به باورهای ملی ومذهبی مردم سو استفاده ودست درازی کند.
نیازی نیست نسبت به خائنین و کج سلیقگان و فرصت طلبانی که به ساحت کرامت مردم اغماز نشان داد. شدت وحدت قانون برای متخلفین تلخ وبرای صاحبان حق شیرین وگواراست. البته هرکس به اندازه جرم وبزهی که مرتکب شد باید جبران کند ومواخذه وکیفر شود.
و نقش ویژه ی دستگاه قانون گزار و دستگاه قضا برای پاسداری از حقوق اجتماعی ورفاه وامنیت ملی بارز شفاف تراست.
اگر امرای مردم هرنوع چینش ومهندسی غلط ویا معیوبی را برای خدمتگذاری به مردم بچینند و به سرشان بزند برمردم حکومت کنند نه برای مردم. طبیعتا این انحرافی آشکاراست که مستعد همه فتنه ها خواهد بود وبرعکس اگر امرا با بلوغ اندیشه های مردمی انتخاب شوند ودرمتن مردم باشند واز باورهای مردم رشد کرده باشند قطعا نظام هایی شبیه به باورهایشان خواهند داشت
اگر ادعای مردم با عمل مردم موافق نیست. اگر باورمردم با عملشان یکی نیست. اگر باورمردم عقیم ونابسامان است اگر عمل ورفتار حکام ودولت ها با باورها ی ملی ومذهبی مردم تعارض است این یعنی نهایت بیماری جامعوی که با علائم. اختلاس وتورم واعتیاد وبیکاری و طلاق. انحرافات. خرافات. .. ظهور پیدا میکند
واگر باورهای مردم بارور شود ودرعمل کارگزاران خدام ملت میشوند ومردم رعایای حکامی میشوند که ازنخبگان فکر واندیشه واعتقاد شان هستند طبیعی است که جامعه به سمت توسعه حرکت میکند و.بیماریهای جامعوی فسخ و منهزم خواهد شد
ازاین منظرمردم به دین رهبران خود هستند وشبیه آنها رشد میکند ودرحقیقت به میل آنان رفتار می کنند..
والی الله المصیر
استاد از پاسختون ممنون
ساده زیستی مسئولین یعنی رفاه و پیشرفت همه مردم و همون حقوق شهروندی !
ولی وقتی ساده زیستی در مدیران حکومت ما مد نیست
و فقط دنبال بهانه هستند چه باید گفت ؟
راحت می گند اگر ساپرت نشد شاید فرار مغزی پیش بیاد
یعنی از موقعیت دولتی خودش میره
نه بابا اگر این آدم بود مثل زالو تو بخش دولتی ازاین منبع و آن منبع نمی خورد
این جاست که ساده زیستی معصومین شعار نیست وقتی برای همه است و ریشه اقتصاد مقاومتیه .
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی