دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

پشت صحنه ی توجیه

دوشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۳۷ ق.ظ

پشت صحنه ی توجیه و ریاکاری

توجیه برای دزدی و ریاکاری درجوامع  بد فرهنگ وبی فرهنگ هنری است که غالب مردم در پویایی وخلاقیت این هنرناهنجار به ورزیدگی رسیده اند

توجیه و فتوا دادن برای رسیدن به مطامع و منافع،آموزه و ارثیه ی حکومتی دولت ها وحکومت ها به مردم است

همه ی دزد ها  قبل ازارتکاب به  بزه  فتوا می دهند که به این دلیل از جیب ملت و افراد بزنند وبه آن دلیل از دیوار فلانی بالا بروند تا حقشان را مطالبه کرده و بگیرند و یا حقیقتی را به میل خود باطل و یا جابجا کنند.

اجتهادها و استنباط ها یا تلاشها وبرداشت های ناروا جامعه را به قهقرا سوق خواهد داد. وبه این ترتیب توجیه اباطیل.تحمیل کردن تحمل به دیگران را شامل می شود.

وبزه ها و جرائم محرز بصورت پنهان وخزنده سراسر جامعه را  محاصره می کند وهستی  و هویت جامعه را می بلعد.

باورهایی که در کشاکش بی مهری ها وسبکسری های حکومت ها  باروری  آنها محال می شود

ومردم به پیروی ازآن ویا به تلافی از آن  نسبت به باورهایشان فاصله می گیرند و ریاکار می شوند

هنر ریاکاری درجوامع توسعه نیافته و بی فرهنگ رایج ترین هنری است که به چشم می آید

فاصله ی اخلاق با بی اخلاقی به اندازه ی یک درز وشکاف است. همیشه دم خروس ازاین شکاف درمی زند

و رواج دروغ و رشوه  وتبعیض وتورم و افزایش جرائم عمدی وجمعیت زندانیان وطلاق وبیکاری وفحشا و اعتیاد وفقر از اولین علائم آسیب های جامعوی جامعه ی بیماراست.

باورهایی مانند بد بودن دروغ. غیبت. بدگمانی. رشوه.زنا . ریا. ربا .دزدی. تبعیض. حسادت وکینه توزی....درکنار هنجارهای دلچسبی مانند درستکاری  وامانتداری راستگویی و نجابت ووقار.متانت وحیا وبردباری وایثار جامعه را پویا ومتحول می کند

هرکسی درخود این انقلاب را بوجود بیاورد که درهیچ شرائطی دروغ نگوید  ودزدی نکند وستم روا ندارد ،بی تردید  دگرگونی ژرفی در رشد و پویایی جامعه رخ خواهد داد که به پیروی از یک فرد ، محیطی دچار تغییر مثبت خواهد شد و در نهایت جامعه ی اخلاق محور زیست  پاکیزه ای خواهد داشت و به تعبیر قرآن حیات طیبه برای افراد وجامعه ای است که به باورهای نیک شان جامه ی عمل می پوشانند درشعار و لفاظی مسدود وغرق نمی شوند و ازعقیم کردن باورهایشان واهمه دارند.

اهل شعار ولفاظی ریاکارند  که  فرمود:

و انهم یقولون مالا یفعلون الا الذین آمنو وعملو الصالحات وذکرواالله کثیرا وانتصرو من بعد ماظلموا وسیعلمواالذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. /شعرا227

ادبیات غنی ملی ما نیز متاثراز باورهای نیک نیاکان  ماست ، پرهیز از بد بودن  و ریا کاری ودزدی وخیانت ودروغ  و ...دغدغه ی تربیتی شان بوده و دراشعار وپندهایشان آموزه های ناب وکلیدی پویش بشری را عنوان کرده اند.

واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگرمی کنند / حافظ

روح عمل کردن به باورها ازکالبد جامعه ی ما درحال احتضار است.

همه ی ما وظیفه داریم درهرمقطعی از ایمان وباور به آموزه ها و داشته ها وباورها یمان عمل کنیم و اگردر زاویه ای ، تاریکی و ظلمت داریم همت کنیم وبکوشیم تا آن تاریکی و وهم راازآن گوشه و زاویه برداریم.

 ایمان وباور داشتن به آموزه های غنی ومقدسی که به آن افتخارمی کنیم.

 یک روی سکه حرکت به سمت آسایش و پویایی وتکامل است و نیک کرداری و عمل کردن به آن آموزه ها وباورها وپایداری برسر آن باورها  روی دیگر ویا جلوه ی دوست داشتنی این سکه است.

مصداق های فراوانی در قرآن کریم بعنوان منبع آموزه ها و پشتوانه ی  طرح های توسعه ی جامعه آرمانی است:

یاایهاالذین آمنوا. آمنوابالله..نسا136

ان الذین آمنو وعملو الصالحات- فراوان/ اما آیه ی107 کهف چیز دیگری است

یا ایهاالذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا / تحریم6

زدودن غبار غفلت وروی آوردن به ندامت وبازگشت  وحرکت به سمت رشد برای هر فردی با هردرجه ازایمان  ویا باور برای فرد وجامعه سعادت و ترقی به همراه خواهد داشت

همه ی ما باید توبه کنیم و زنگارها وغفلت ها وناخالصی ها را از زوایای پنهان وپیدای  دل وجانمان بروبیم و بشوئیم وپاکیزه کنیم وجلا دهیم.

درحقیقت مسیر خدا وراه بندگی وپرستش ، تلاش برای رشد وحرکت برای تحول وتکامل و بهترشدن است. وخود خداوند چراغ راه مسیرش را برایمان بر می افروزد.

والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین  / عنکبوت69

جهاد در راه خدا یعنی تلاش کردن برای رنگ خدایی گرفتن

در نگاه یزدان پاک ،جهد وتلاش برای پویایی و تکامل مقدس است .

بدون هزینه کردن هیچ تلاشی به ثمر نمی رسد ، همه ی تلاشهای فردی واجتماعی هزینه بردار هستند. برای رسیدن به اهداف بزرگ هزینه های بزرگتری باید پرداخت  ؛ هزینه های گزافی چون جان ومال وآبرو .که گذشتگان و نیاکان ما پیامبران و اساطیر ما در قبال عمل کردن به  با ورهایشان ازجان خود وخانواده و دلبستگی هایشان گذشتند. ازمال و آبروی خود برای رسیدن به  اهدافشان ودر یک کلمه ، خدا هزینه کردند وجاودانه شدند.

یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه یهدیهم الی صراط مستقیم / مائده 16

ودرستی ما دراین است که پیرو راه سلام باشیم وبه پیروی ازآموزه های آنان تلاش کنیم تا جامعه ی آرمانی ومدینه ی فاضله ی خویش را بسازیم وآباد کنیم.

والی الله المصیر

 حمیدرضاابراهیم زاده

14خرداد1397
تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصارمولف محفوظ است

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۳)

قرآن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌سر گرفتن‌بی‌فایده: ‌برای‌زندگی‌و‌مشکلات‌ان‌که‌هر‌روز‌به‌شکلی‌برایش‌رخ‌میدهد‌‌میخواهد‌از‌خداکمک‌بخواهد.واعظ‌صدا‌میدهد‌گناه‌های‌خود‌را‌بیاد‌اورید‌وتوبه‌کنید‌باخود‌میگوید‌من‌اشتباه‌!یکی‌تو‌ذهنش‌برایش‌رنگ‌ولعاب‌میزند‌برای‌خطایش‌ربان‌قرمز‌توجبه‌وصل‌میکند.جمعی‌در‌حال‌تضرع‌اند‌ولی‌‌بی‌باک‌بقیه‌رانگاه‌میکند‌و‌میگوید‌نه‌بابا.حالا‌حالا‌من‌وقت‌دارم.بعد‌هم‌فلان‌چیز‌برای‌‌بهمان‌منظور‌کردم‌اینکه‌گناه‌‌نیست.این‌که‌از‌دیوار‌مردم‌بالارفتن‌نیست‌.هنوز‌‌برای‌‌قربانی‌کردن‌فطرت‌پاک‌اش‌که‌درحال‌تقلا‌برای‌نجاتش‌درشب‌قدر‌است‌چاقوی‌تیزی‌دردست‌ندارد‌که‌ناگهان‌شیطان‌وارد‌میشود‌وچاقو‌جهالت‌اش‌را‌سوهان‌میزند‌و‌میگوید‌خدا‌هم‌میدونه‌تو‌کار‌زیاد‌اشتباهی‌نکردی‌چرا‌میخواهی‌وجهه‌خودت‌خراب‌کنی‌همبن‌که‌امشب‌دعا‌کردی‌و‌احیا‌انجام‌دادی‌برای‌خدابسه.نباید‌پته‌‌هرچی‌بیرون‌ریخت.‌مگه‌همین‌حاج‌اقا‌برای‌نیامدن‌برای‌ضامن‌شدن‌‌من‌صد‌جور‌بهانه‌نیاورد.ول‌کن‌اینها‌فرامالیته‌است.قران‌درسرجابجا‌میکند‌و‌میگوید‌راست‌میگی‌ها‌اون‌بدبخت‌ها‌که‌تو‌این‌شب‌احیا‌توخواب‌هستن‌چی‌؟! حداقل من‌که اینجام‌بخودش‌میخندد‌‌میگویید‌اره‌دیگه‌مصلی‌جمع‌روسای‌اداره‌اگه‌من‌نباشم‌که‌بران‌فردا‌ارتقا‌سازمانی‌نمیزنن‌.بعد‌دوباره‌خودش‌به‌درب‌‌وردی‌نزدیک‌میکنه‌میگه‌حتما‌مدیرمان‌از‌احیا‌بخواد‌بره‌باید‌برم‌تقبل‌الله‌بگم‌گیج‌نزنی!چراغ ها همه روشن‌ا‌ن‌و‌اون‌خودش‌به‌مدیرشون‌رسونده‌.میگه‌اگر‌ماشین‌نیاوردی‌برسونمت.
این احیا هم‌تله‌توجیه‌اون‌به‌خود‌‌نیاورد.
قرآن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌سرگرفتن‌بی‌فایده: ‌برای‌زندگی‌و‌مشکلات‌ان‌که‌هر‌روز‌به‌شکلی‌برایش‌رخ‌میدهد‌‌میخواهد‌از‌خداکمک‌بخواهد.واعظ‌صدا‌میدهد‌گناه‌های‌خود‌را‌به یاد‌اورید‌وتوبه‌کنید‌باخود‌میگوید‌من‌اشتباه‌!یکی‌تو‌ذهنش‌برایش‌رنگ‌ولعاب‌میزند‌برای‌خطایش‌ربان‌قرمز‌توجیه‌وصل‌میکند. جمعی‌در‌حال‌تضرع‌اند‌ولی‌‌بی‌باک‌بقیه‌رانگاه ‌میکند‌ باخود ‌میگوید‌نه‌بابا.حالا‌حالا‌من‌وقت‌دارم.بعد‌هم‌فلان‌چیز‌برای‌‌بهمان‌منظور‌کردم‌اینکه‌گناه‌‌نیست.این‌که‌از‌دیوار‌مردم‌بالارفتن‌نیست‌.هنوز‌‌برای‌‌قربانی‌کردن‌فطرت‌پاک‌اش‌که‌درحال‌تقلا‌برای‌نجاتش‌درشب‌قدر‌است‌چاقوی‌تیزی‌دردست‌ندارد‌ که‌ناگهان‌شیطان‌وارد‌میشود‌وچاقو‌جهالت‌اش‌را‌سوهان‌میزند‌و‌میگوید‌خدا‌هم‌میدونه‌تو‌کار‌زیاد‌اشتباهی‌نکردی‌چرا‌میخواهی‌وجهه‌ خودت‌خراب‌کنی‌همین‌که‌امشب‌دعا‌کردی‌و‌احیا‌انجام‌دادی‌برای‌خدابسه نباید‌پته‌‌هرچی‌بیرون‌ریخت.‌مگه‌همین‌حاج‌اقا‌برای‌نیامدن‌برای‌ضامن‌شدن‌‌من‌صد‌جور‌بهانه‌نیاورد.ول‌کن‌اینها‌فرامالیته‌است. قران‌درسرجابجا‌میکند‌و‌میگوید‌راست‌میگی‌ها‌اون‌بدبخت‌ها‌که‌تو‌این‌شب‌احیا‌توخواب‌هستن‌چی‌؟!حداقل من اینجام بخودش‌میخندد‌‌میگویید‌اره‌دیگه‌مصلی‌جمع‌روسای‌اداره‌اگه‌من‌نباشم‌که‌برام‌فردا‌ارتقا‌سازمانی‌نمیزنن‌.بعد‌دوباره‌خودش‌به‌درب‌‌وردی‌نزدیک‌میکنه‌میگه‌حتما‌مدیرمان‌از‌احیا‌بخواد‌بره‌باید‌برم‌تقبل‌الله‌بگم‌گیج‌نزنی ها خوب پاچه خواری کن ! چراغ ها همه روشن‌ا‌ن‌و‌اون‌خودش‌به‌مدیرشون‌رسونده‌.میگه‌اگر‌ماشین‌نیاوردی‌برسونمت این احیا هم‌تله‌توجیه‌اون‌به‌خود‌‌نیاورد.
کلاهبرداری جمعی به نام توجیه همه ما در جاده ای به نام صراط مسقیم هر روز در حال حرکت هستیم ولی چرا در این جاده که هدف زندگی ماست و آن نیست چیزی جز خداشناسی و خداپرستی و رسیدن به قرب خدا (و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین - سوره بینه، آیه 5 )در جا می زنیم و اصلا انگار نه انگار . جز اینکه ما هیچ ماموریتی نداریم جز این که دستورهای دین را مخلصانه برای خدا انجام دهیم یعنی فهمشان و عملشان برای خدا باشد و محصول اخلاص نیز لقای الهی است. ولی مارا چه شده که به نقاب های دروغ ،توجیه و تعلل هم کاسه شیطان شده ایم و از خود غافلیم ؟!در دورباطل توجیه گیر کرده ایم و می گوییم ما بنده خداییم !اینهادلشوره های من است برای سبک زندگی یمان که به حراج گذاشته ایم و هنوز هم از حب خدا و اهل بیت دم می زنیم ولی نمی دانیم جز بندگی شیطان در عمل کار دیگری نمیکنیم بگذارید مثال بزنم تا شما هم قبول کنید ما بجای صراط درپرتگاه توجیه قدم با قدم های وسوسه های شیطانی جلو می رویم 1.توجیه اعتقادی ،همه می دانیم که باید جلو مشکلات قد راست کرد و یا علی گفت ولی چه می شود ما را که وقتی تنبلی تمام وجودمان را می گیرد فوری می گوییم خوب مشیت الهی این بوده و مقصر قضا و قدر می دانیم و در مقابل مشکلات و حل آنها منفعل می شویم حال رو در رویی با مشکلات نداریم قضا و قدر الهی را وسط می کشیم و انگار بی زبون تر از خدا هم کسی نیست و همه با تایید سر می گوییم آره دیگه کاریش نمیشه کرد 2.توجیه روانی، چرا حاضر نیستیم از گناه دست بکشیم با اینکه خود می دانیم این گناه است و چه اثراتی رو ما و جامعه دارد و پرو تر اینکه افرادی از ما همین گناه با هزارجلوه گری ثواب جلوه می دهیم بگذارید کمی حرف بزنم تا به عنوان معاند به من لعن نفرستید : تهمت به بهانه آزادای بیان، ترس به بهانه احتیاط، کتمان حق به بهانه تقیه و رشوه به بهانه هدیه در جامعه اسلامی ما از اصالت گناه بودن خود رنگ‌نباخته است؟ما را چه شده که اینقدر بی پروا دره سقوط را می پیمایم ؟! 3.توجیه اجتماعی ، نگو که این از کجا به این وصل کردی که شما هم می دانید بسیاری از مشکلات که سر منشا آن تجمل گرایی و سنت های قومی ،خانوادگی بوده هم پوسته ای برای توجیه رفتار ما بوده و هست وقتیکه ازدواج آسان را مسخره می کنیم و هزار نوع سنگ اندازی برای زندگی سالم دو جوان تحت یک خانواده نو پا می اندازیم باید هم طاقت تحمل عوارضش که چیزی جز اعتیاد ، مخفی کاری در زندگی ، عدم اعتماد زوجین به هم ،طلاق و بچه بی سرپرست و دنیای از مشکلات که هر روز دادگاه ها و مراجع مشاوره در مورد آن بر علیه هم حرف می زنیم هم باشیم 4.توجیه سیاسی ، شاید این نوع توجیه را باید اول گفت چراکه مدیرانی که با جاه طلبی از سخن حق شانه خالی میکند و با زبان بازی مردم را وعده سر خرمن می دهد و برای حفظ قدرت انواع توجیه سیاسی را می بافند از رعیت چه انتظاری داریم وای بر مدیری که با این توجیه ها بر صندلی قدرت خود سفت خود را چسبانده باشد 5.توجیه فلسفی ، مردم دچار دگردیسی در رفتار می شدیم الف :خمس فراموش کردیم و رفتاردمده ای می دانیم چون میگوییم مالیات زور می دهیم . ب :در معاملات دچار دروغ و ربا می شوند علت اش را نوسان بازار، سود بالای تسهیلات بانکی می دانیم ج : کمک به فقرا را بی فایده می دانیم و میگوییم خدا اگر می خواست هم به اینها می داد کی گفته مارابین هوت هستیم باید به دل تک تک فقرا برسانیم پس این کمیته امداد چکاره است و این نیست جز تکرار تاریخ که رفتار قارون صفتی بار ها تکرار شده است که هوش و درایت ما را خدا هم به بقیه می داد تا آنها هم گلیم خود را از آب بیرون بیاورند به من چه که باید در این درآمد ام که همه آن تلاش خود بود دیگران را شریک کنم و رها کردیم و چه ساده نعمت های الهی را بازیچه قرارداده ایم شیطان توجیه عینک سبز بر چشم تک تک ما مسلمان نما ها زده ولجن‌زار سبک زندگیمان را مانند چمن‌زار زیبامی بینیم .عجب صبری خدادارد که قبح گناه را در جامعه اسلامی از بین برده ایم و حالا قبول کنید ما را از صراط مستقیم منحرف شده ایم اگر دلمان برای خودمان می سوزد باید بیاییم و کلاه گشادی که شیطان بر سر مان گذاشته برداریم و عینک توجیه را پرت کنیم تا بفهمیم کجاییم و چه باید بکنیم ؟ خدایا رهایم نکن که در بن بست توجیه ها و مظلوم نمایی ، تعلل تراشی بس گرفتار و پشیمان آماده ایم . خانواده ها ما همه گرفتار و آبرو ماست کهبر باد رفته و در مسیرحساب ذره ذره در حال نزدیک شدن هستیم کمی بهانه تراشی نکنیم و سر خم کنیم این خداست که ندامی دهد :(یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسی ان یکفر عنکم سیئاتکم تحریم ایه8). ای کسانی که ایمان آوردید از گناهان خود به سوی خدا، توبه خالصانه کنید چرا که امید است به اینکه پروردگار شما، سیئات شما را از خود شما بپوشاند و امام علی علیه السلام می فرمایند : «هر کس توبه کند خداوند او را بیامرزد و به جوارح او و جای جای زمین دستور داده شود که آبروی او را حفظ کند و عیبهایش را بپوشانند و گناهانی که فرشتگان حافظ اعمال برایش نوشته اند از یاد آنان برده شود.»-میزان الحکمة / ج2 / ح 2183 خدایا این پرونده عمل ماستکه با جمعی از کبیره که حاصل توجیه ریز و درشت ماست در روز سنگین تر و غیر قابل تحمل تر می شود باشد که رستگار شویم (و توبوا الی الله جمیعا ً ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. نورایه 31) ای مؤمنان! همگی به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی