دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

آراستگی و مد پذیری پوشش در جامعه ی ایرانی

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲ ب.ظ

س:سلام و...

آراستگی چیست ؟آیا باید به آراستگی اهمییت داد؟

ج: با سلام :

 یکی از نیازهای مهم انسان  مورد احترام واقع شدن است.

 یعنی انسانها نیاز به احترام شدن دارند. وبرای ارضای این نیاز باید بصورت قرینه عمل کرد .یعنی احترام  بگذاریم تا احترام شویم

واحترام طلبی بیشتر یعنی احترام گذاشتن بیشتر...

تواضع ووقار وآراستگی  وخوشرفتاری جلب احترام می کند .

 البته این به معنای خفت وجلف بازی و... نیست

 بلکه جذابیت سالم وباشکوه در هیئت وقامت  نجابت ومتانت ووقار وصداقت وعزت وانصاف   ظاهر می شود .

برای احترام  به حق دیگران باید با ظاهر آراسته  ونظافت  کامل  با آنان معاشرت کنیم

 آراستگی ظاهر. خوش پوشی و نظافت وخوش قریحه گی وخوش معاشرت بودن،جذابیت و کاریزمای فردی را به همراه دارد.

ودرکنار  نجابت و بردباری ودانش وصداقت  فرد را مقبول القول  ومتنفذ می کند

همه ی افراد کاریزماتیک افرادی خوش رو وآراسته ای بودند

نظافت و عفت در کلام ونگاه وبیان وتمنا و آراستگی هایی که دیگران بتوانند تحملمان کنند.

خانواده  ومردم وملاقات کنندگان ما  حق دارند  که از دیدنمان مشمئز نشوند .با بوی بد وروی بد وورفتار بد نمی شود در دل مردم ویا خانواده جای گرفت.

عفت ونجابت و وقار رازداری. خوش طبعی وبردباری وخوش قولی آراستگی باطن محسوب می شود که مکمل آراستگی ظاهراست.

آراستگی ظاهر درکنار آراستگی باطن محبوبیت آفرین وکاریزما ساز است.

 نجیبان وبا حیاها وافراد موقر همیشه مشتاقان سینه چاک دارند به ویژه اینکه خوش سر وظاهر هم باشند.

نکته ی مهم اینجاست آنچه را که به عنوان  جذابیت ظاهر وباطن  از آن یاد می شود به مفهوم  تجلی جذابیت های زنانه  برای نمایش در معرض انظار نیست. بلکه  نجابت وعفت ورزی که همان  مراعات  حد ومرزهاست جوهره ی آراستگی های مرد و زن درنظر گرفته شده است.

یکی از سفارشات رسول اکرم به امت اسلام؛ نظافت است وآن را نشانه ی ایمان دانسته اند.

علاوه بر نظافت لباس و ظاهر و بدن و صیانت از تندرستی ، نیک پنداری ونیک باوری بخشی از نظافت وآراستگی  است

نظافت و آراستگی گفتار و رفتار وبدن و لباس و چهره ، ملاک نگاه رسول خداست. استاد ابراهیم زاده بزرگوار با اجازه من از شما سوال دیگری می پرسم

گم گشتگی در میان مصرف در بین خانواده ایرانی بر اساس مد را چگون ارزیابی می کنید ؟

ج:

 آراستگی ظاهر دارای قرینه ومکمل است وآن آراستگی رفتاری است که با پشتوانه ی نجابت وحیا و متانت وبردباری ودانش اشباع می شود

مطابق یافته های  دیرینه شناسان وجامعه شناسان ، ایرانیان از دیر باز مردمانی آراسته و باشکوه و افرادی خود باور بودند.

طبیعی است که لازمه ی این اعتماد به نفس بالا  سازمان یافتگی  سطح توقع وافق نگاهشان به معیشت ومصرف ومعاشرت است. وپشتوانه ی آن نیز دانایی است نسبت به آنچه را که مطالبه می کنند ویا آرزومندند.

نوع پوشاک وطرز استفاده از پوشاک ومدل لباس وآرایش هم به همان قوام یافتگی جامعوی و استغنای فرهنگی و اجتماعی آنان وابسته است.

 شرائط اقلیمی ومحیط زیست. فولکورها وسنت های اجتماعی ومذهبی وفرهنگی در به روز آوری و ساخت لباس ومدل پوششی وآرایشی بسیار تاثیر گذار است.

مثلا: آرایش مربوط به مراسم عروسی برای عروس و داماد درهمه جای جهان ،جدای از هر آرایش وپوششی است.

حتی شریعت اسلام هم  سفارشاتی برای جدی گرفتن این مناسک در محدوده ی خاص خودش را دارد.

همینطور لباس فصل سرد با لباس فصل گرم متفاوت است همچنانی که آرایشها  به پیرو نیازهای راحتی و گرما وسرما متفاوتند.

به مرور در دهه های اخیر ایرانیان با روابط وامتزاج قومیت های متعارض با ساختار فرهنگی واجتماعی به پذیرش البسه وآرایش آنان شدند که برایشان جذاب می نمود واندک اندک به هیبت وشاکله ی ظاهری آنان ملبس شدند.

که این  فراز و فرود تدریجی  تغییرات ایدئو لوژیکی معتنا بهی را در رگ های فکر وعقیده ی پذیرندگان تزریق نمود.

مثلا لباس خاص رقص ویا شو های نیمه برهنه که در فرانسه واسپانیا و انگلستان  استفاده می شود. درخود زیر ساخت های  فرهنگی واجتماعی ومناسبات  فرهنگی واجتماعی را دارد

نگاه آنان به حقوق وحریم زن ومرد ومحرم ونا محرم.حضور درمحافل لهو لعب و دیدن رقص و شنیدن آواز. پوشیدن لباسهای برهنه وتن نما و...یک نگاه کاملا باز است و درباورهای مذهبی شان هیچ اشکالی هم بر اختلاط وامتزاج  وروابط نامحرم ونگاه به بدن نامحرم وجود ندارد.

اما  دقیقا برای انتقال  سبک زندگی  و کالاها واین  لباس به جامعه ی دین مدار ایرانی نیازمند ورود تدریجی همین فرهنگ ها (شو. دیسکو.و...) می شود.. .

ببینید غیرت؛ حالت وباوری است که باعث می شود به موجب آن از تن و وطن. شهر وخانه و خانواده و نجابت وعفت و ناموس خود تاپای جان دفاع و پاسداری کنیم.

برداشتن  لباس غیرت مهمترین  راه  ورود کالاها ومدل های نامتعارف به کشورها وجوامع  با فرهنگ های متفاوت ومتضاد است.

طبیعتا با ورود فرهنگ  وسبک زندگی  ، سیل داروها وکالاها به جنگ زدگان این برده داری سرازیر خواهد شد که علاوه بر رسوب اقدامات سیاسی واقتصادی ، تک قطبی سازی  دنیا برای منافع جامع  برده داری جدید را به همراه دارد.

ماهواره ها با فیلمها. فضاهای مجازی با مدلینگ ها ونوشتن حرف وسخنان موهوم وعجیب مدام در تلاشند تا این لباسها  راازتن مردم دربیاورند و کلیدها و قطعات مهم  باورها وارزشهای اجتماعی راعقیم و سست و از کار بیندازند.

لباسها وقطعات مهم وکلیدی شاکله  جامعه ی هدف ، شامل :

عفت. نجابت. وقار. حیا. امانت داری.غیرت و... هستند که در آموزه های دینی برای حفظ  آن بی نهایت سفارش شده است وهزاران حدیث وآیه برای صیانت از این گنجینه ها وجود دارد. و متاسفانه ما به آن کم توجهیم.

کندن لباس غیرت خیلی هم ساده نیست.

 جذابیتهای کالبدی فراوانی را بعنوان جایگزین لباس غیرت درنظر گرفته اند.

انواع واقسام حرف ها وجملات وداستانها و فیلم ها وعکسها وارائه  ی مدلهای مختلف  لباس و کالاهای پوششی وآرایشی جذاب برای جایگزینی  سلیقه و فکر واندیشه وفرهنگ ولباس از مدت ها قبل مهندسی وبرنامه ریزی شده اند تا به قواره ی ملت های مورد تهاجم بیاید.

ساختن واژه های فریبنده وعریانی همچون:

زیبایی برای دیدن است .

زیبایی زن در زیر چادرش مدفون است.

روسری ات را بردار وببین چه فرشته ای را آزاد کرده ای!!.

همه ما بارها وبارها با اینگونه توهمات لخت وموهوم مواجه شدیم.

خیلی سادگی است که بخواهیم با شعارهای بی دروپیکر واباطیل فریبنده ومقلق، لباس نجابت وحیا را ازتن برداریم وتازه به ابتدای دوران حیوانیت خواهی تن بدهیم.

تمدن این نیست که  لخت وعریان وهرزه بشویم .

تمدن آن است که به کرامت وارزش ومنزلت  وتکامل برسیم.وبرای انسان وکرامتش ارزش قائل شویم. وبرای همنوعان دوست ویاور باشیم. نه  اینکه گروهی برگروه دیگر  قیمت بگذارند وآنها را برده وکالای خود بنگرند!!

زن ایرانی نجیب است.ومی داند که نمایش و ظهورافراطی  زیبایی ها و جذابیتهایش درانظار نامحرمان  ،آفتی جز اضمحلال آرامشش نیست.

زن ایرانی درپشت هیچ نقاب وحصاری محبوس نیست.

هرزیبایی وهر چیزی برای خود ظرف دارد تا بتواند ازمحتویات وعصاره اش نگهداری کند. وعفت نگهدارنده  وظرف زیبایی های زنان نجیب ماست.

هیچ کس شکلات بی پوشش را نمی  خرد و نمی خورد . جزمگس.

هیچ کس الماس خوش تراش را درمعبر نگهداری نمی کند تا مورد توهین ودستبرد قرار بگیرد.

 اگر چه زن هرگز کالا نیست. ودرمثل نیز هیچ مناقشه ای.

اما باید گفت که اگرعفاف را از زن ایرانی برداریم  اورا به فساد کشانده ایم...وبی قیمتش  کرده ایم...

بنابراین حدود ونوع مصرف باید برای خانواده های ایرانی باز تعریف شود

مسخره است کسی با لباس خواب درخیابان راه برود

مسخره است کسی با هوله حمام درخیابان پرسه بزند.

اما جالب است شلوارهایی که زانو ندارند. فقط برای بدن نمایی وجلف بودنشان اختراع شده اند در قامت پسر ودختر ایرانی جلوه گری می کند.

لباسهای زشت وسخیفی که هرروز مد می شود وبرقامت رعنای ایرانیان می نشینند

تا مرد وزن ایرانی رااز قواره و شکوه بیاندازد وتحقیرش کند

کسی دوست ندارد زنان ایران اجبارا وقهرامحجبه و چادری شوند. یا خانه نشین باشند.!

 نه اصلا همچنین طرز فکری پذیرفته نیست.جامعه ایرانی نیازمند نشاط و تحصیل واشتغالات زنانه است.

البته محاسنات چادر ولباسهای پوشیده زیاد است واین با تحجر وولنگاری کاملا فاصله دارد.

لباس خوب برای  زن ومرد درحدی است که بتواند بدنش را از آسیب سرما وگرما وتابش اشعه خورشید ونگاه هرز نگهدارد.  واورا آراسته وموقر بنمایاند حالا چادرباشد یا مانتو. کت باشد یا پیراهن و...

طراحی لباس زن ومرد ایرانی باید متناسب با فرهنگ وزیست بوم جامعه ی ما باشد.

رنگ وجنس پارچه وطرح یقه وآستین وتنگی وگشادی لباسها کاری است که می توان درطراحی لباس برایش تعادل بوجود آورد. واین به عهده ی طراحان خوش ذوق و متخصص ومقید جامعه ی ماست که بتوانند با طراحی های زیبا ،آراستگی ونجابت را توامان به قامت مردم ما بپوشانند.

مهم این است؛ بپوشاند.آراسته کند. وسلامتی را حفظ کند

 بهترین لباس برای انسان درقرآن لباس تقوی است

 ولباس التقوی ذلک خیر – سوره اعراف آیه 26

 رخت پارسایی وعفاف  برای  ایرانیان  لباس و خلعتی است که به شکوه وفر ومنزکت وکرامت ووقارش می افزاید.

 پارسایی یعنی زیرکی برای آلوده نشدن.

 لباسی برای آلوده نشدن.لباسی برای تحقیر نشدن. که هم می پوشاند وهم به فر وجاه انسان می افزاید.

 برای عبور از گذرگاه های نامطمئن  وآلوده  انسان پارسایی می کند .

  مثلاشخصی با لباس سپید وزیبایی  از گذرگاه نامطمئنی رد می شود که انواع واقسام آلودگی ها. غبارها. دوده ها وشتک ها و... درمسیرش وجود دارد. نحوه راه رفتن و رد شدن برای آلوده نشدن لباس سفید تا عبورازگذرگاه را پارسایی می گویند. واگر کسی لباس مخصوص این گذرگاه را برتن کند ویا به تعبیری لباس پارسایی را برتن کند امنیتش  بیشتر است.

بنابراین پارسا کسی است که خطای کمتر ومنزلت بیشتری دارد.

والی الله المصیر 

حمیدرضا ابراهیم زاده

12مرداد1395* تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۲)

مصرف زدگی :
یادمه بچه بودیم مادرم و خیلی از مادرها تو هفته یکی دو روز را فقط صرف رسیدگی به لباس ها می کردند از درزهای باز شده تا سر زانو های آسیب دیده و ...
من هم همیشه کنار مادرم بودم مثلا شلوار لی دادشم جلوش بود نگاه می کرد که این بچه چطور شلوار از سر زانو جر داده
بعد فکر می کرد و با مهارت زنانگی اش برای درآمد خانه صرفه جویی میکرد از رفو کردن و دوباره قابل مصرف کردن برای مادرهای ما عادی عادی بود و هست .
ولی حالا وقتی از کوچه ها و از دم در خونه ها رد می شی به راحتی انبوهی لباس سالم می بینی که خانم از دست شون خسته شده و به دم در انداخته !
من متاسفم که مادرها و همسران فعلی مصرف زده شده اند
حتی عارشون میاد در مصرف دوباره لباس ، وسایل خانه خلاقیت بخرج بدهند
حالا ببین مامان های ما اون جوری بودن ما شدیم مصرف زده
خدا به داد فرزندان اینها برسه
مصرف زدگی حتی چیزی فرا از مدشده یکی ما را نگه داره
ما داریم از برادری با شیطان جلو تر می ریم !
نمونه ای از خستگی غربی ها ازبرهنگی

قانون ممنوعیت برهنگی در سان فرانسیسکو امریکا

از سال 2012 میلادی برهنگی در خیابان، وسایل نقلیه و مجامع عمومی در شهر سانفرانسیسکو امریکا ممنوع بوده و با قانون شکنان برخورد می شود.
قانونگذاران سانفرانسیسکو طرح رعایت حداقل استانداردهای رفتاری منع کننده ممنوعیت برهنگی را تصویب کردند.


به ادعای منتقدان این طرح، طرح مذکور علی رغم احتمال به خطر افتادن آوازه این شهر به عنوان پناهگاهی امن برای آزادی بیان و حضور افراد با تفکرات و رفتارهای متفاوت تصویب شد.

این نمایندگان با شش رای مثبت در برابر پنج رای منفی توانستند این طرح ممنوعیت را تصویب کنند که براساس آن برهنه شدن در محافل عمومی از جمله خیابانها، پیاده رو ها و مکان های عمومی ممنوع می شود.

 
اسکات وینر یکی از این نمایندگان گفت که این طرح ممنوعیت در پاسخ به افزایش شکایات مردم سانفرانسیسکو در مورد گروهی اززنان و مردانی بود که تقریبا خود را برهنه می کردند.

این نماینده در سانفرانسیکو خاطر نشان کرد: آزادی بیان و پذیرش افراد با تفکرات و گونه های مختلف در سانفرانسیسکو وجود داشته است اما ازادی بیان بدان معنا نیست که هر کاری تحت هر شرایط می توان انجام داد.

محافل عمومی در این شهر برای همه مردم است و در نتیجه این مناسب است که افراد حداقل استانداردهای رفتاری را رعایت کنند. جان آوالوس یکی از نمایندگان مخالف این طرح گفت: من نگران آزادی های مدنی و آزادی بیان و همچنین تغییر شکل اوضاع در اینجا هستم.


براساس این طرح هر فردی این ممنوعیت را رعایت نکند اگر بار اولش باشد حدود 100 دلار جریمه خواهد شد اما اگر برای سومین مرتبه قانون را در این راستا اجرا نکند  ممکن است تا 500 دلار و حتی یکسال زندان محکوم شود.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی