دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

توسعه پذیری و مهندسی رسانه ای

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۳۰ ق.ظ

استاد ابراهیم زاده با سلام و ادب

در صورت تمایل این موضوع را تشریح نمایید

نقش عملیاتی شبکه های ماهواره ای در (کشور های اسلامی )در حدود زایی است ،

نقش استراتژیک آن ایمان زدایی است، نقش تاکتیکی آن قبح زدایی است و در آخر تکنیک شبکه ماهوراه در الگو گریزی سبک زندگی اسلامی ایرانی است.

نقش رسانه ملی، متولیان فرهنگی و هنر پیشه های ملی در تحکیم و تقبیح این شبکه را بیان نمایید.

ج: باسلام و سپاس

عطف  دسته بندی شما درباره  مهندسی هوشمند انه ی عرصه فرهنگ و هنر و اقتصاد و سیاست میتوانیم قاطعانه بگوییم.

که تمام شبکه های ماهواره ای چه فارسی زبان و چه دیگر زبانها تحت قیمومیت یک مهندسی کلان چیدمان شده اند برای کوچکترین آهنگ و گزارشی یک برنامه ریزی خوابیده است بقول یکی از همکاران حتی تپق هاشون هم حساب شده است. در هیچ کشور توسعه یافته ای رسانه های  ملی و یا اجاره ای به امان خود برای سرگرمی رها نشده است دقیقا با هدف خدمت به اهداف  دولتها و یا مکاتب و جهان بینی خاص چیده شده است و اعتبارات مالی و معنوی حمایت بنگاه های اطلاعاتی و امنیتی خاص حاکی از آن است که یک چشم اندازی را هدف قرارداده اند که به تک قطبی کردن همه ی جوامع به نفع خود منجر میشود.

 از نگاه من:

استعمار نو یعنی به بردگی کشاندن جسم و جان و روح.

بردگی فکری و فرهنگی و اعتقادی بدترین نوع ستم و بردگی محسوب میشود.

بخشی از این بردگی با تحقیر باورها تخدیر آموزهها، تحمیق فرهنگها توسط کتاب فیلم و نمایش و گزارش و مدلینگ و اکتور  هست.

استعمارگران سرزمین خاصی ندارند .

وطن برای آنها همه سرزمین هاست. همه ی خانه ها و اقوام و جنسیت ها خانه و محل فرمانروایی آنهاست.

یک وطن مجازی بابیش از 300 میلیون جمعیت وکاربر وعضو ورهبران وآموزگارانی نامرئی

تمام ذائقه ها و سرچ ها  برای آنها رصد شده است. به واقعیت وعمق مطالباتمان اشراف دارند

به تغذیه ی جسمی وروحی ودارو ودرمان ملت ها اشراف دارند

باین همه اطلاعات، اقتدار روشنی عایدشان میشود. وتمام مایحتاج جوامع برده شده در برنامه ی بلند مدت اقتصادی وسیاسی وامنیتی آنها انبار شده وبارگیری می شود وبه مقصد جوامع هدف توزیع می شود...

آنها سربازان خود راازبین خانواده های ماانتخاب می کنند  وتمام مطالباتشان را در نبرد خزنده ونرم  خارج ازمرز محاسبه می کنند وکردند.

 بنگاه های مخوف اطلاعاتی و اقتصادی این مکاتب استعماری ؛ می دانند سرنوشت و آینده ی سلامت وبهداشت  روان وجسم  وسرطان وموالید ومرگ های ما  چیست.

 داروهایشان راازقبل تولید کرده اند و  بیماری ها را بوجود می آورند.

رسم اعتیاد به دارو. تغذیه فکری و جسمی رادرهمه ی جوامع هدف بصورت متحد الشکل  باب می کنند

ودرحقیقت از  فرمانروایی  مجازی به حکومت برسرزمینهای واقعی وتک قطبی کردن جهان به نفع خود می اندیشند...

تمام کالاهایی که برای مستعمرین فرهنگی تولید میکنند دراصل اعتیاد آور ومخدراست. مخدر روح وروان وفکر وجهان بینی و...

افیون مصطلح ومخدر عام که الی ماشا الله درجوامع هدف ترویج می شود.وحتی طوری برنامه ریزی می شود که تمام ذائقه ها را درمعتاد کردن بخش هوشمند وزیرک جامعه هدف دربرداشته باشند

 پس خیلی ساده لوحانه است که گمان بریم  یک فیلم ویک آهنگ هنری چقدر برایشان اهمیت دارد وندارد.

من به گفتمان رهبری  درباره ی سیاست  نفوذ  دشمن  خیلی اهمیت می دهم

و توصیه میکنم که همه نخبگان واندیشمندان ومردم و بویژه مدیران سخنان ایشان جدی بگیرند وبه شعاری کردن الفاظ بسنده نکنند.

حقیقت این است که ما گمان می بریم برای توسعه یافتگی نیازمند همرنگی با جماعتیم.

درصورتیکه درمسیر توسعه ما  تفاوت های مهم وبنیادینی با توسعه گذاران قطبی ساز جهانی داریم.

مثلا حوزه ی جمعیت. توسعه ی کشاورزی  . حوزه دارو و درمان. حوزه سینما حوزه ی معاشرت وسبک زندگی  بسیاری از پارادوکسهای  توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی را درخود به چالش گذاشته است

 روشهای ما درتوسعه پذیری اگر بدون مدل متناسب با  باورها وآرمانهای اعتقادی وفرهنگی ما نباشد قطعا ما به بردگی می رسیم تا به توسعه.

محور توسعه جوامع اسلامی درحقیقت قرآن  وچشم اندازهای دنیوی واخروی  دیدگاه الهی وهویت کرامت انسانی  مندرج درآن است

 استقبال ما در مسیر  تضاد وبردگی به بردگی وانحطاط جامعه ی مامنجر می شود

همه ی این پارادوکسهای فرهنگی. اقتصادی و اجتماعی به همین دلیل است که بین باورها وآرمانها ومطالباتمان تضاد فاحشی بوجود آمده است!

در توسعه پذیری معکوس  یک انحطاطی را باقبول مسکن ومخدری بنام همراهی با جامعه ی جهانی طی خواهیم کرد که دلمان نمی خواهد به چنین فرجامی برسیم اما برای رفاه خیالی چاره ای جز همراهی  نداریم

 

بحث زیاد است ومن چند کتاب درحوزه ی فرهنگ وتکنولوژی برای دوستان معرفی میکنم . که ازجنس  گفتمان غربی است.

-   تکنو پولی./ دکتر نیل پستمن

- نقش رسانه های تصویری درزوال دوران کودکی/دکتر نیل پستمن

- زندگی درعیش مردن درخوشی/دکتر نیل پستمن

همگی باترجمه مرحوم صادق طباطبایی انتشارات اطلاعات

- طلوع ماهواره افول فرهنگ  /دکتر طباطبایی انتشارات اطلاعات

 

حمیدرضا ابراهیم زاده

والی الله المصیر

5 خرداد1395

 

تمامی حقوق مربوط به این اثردر انحصارمولف محفوظ است

 • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۲)

رسانه ملی یا میلی :
رسانه ما سال های سال است که میلی بیشتر از ملی تعریف شده است
و این میل هم به دلیل جناح بندی سیاسی آن است
بی طرفی را رسیدگی به مطالبات مردم کمتر رعایت می کند
و تلاش بیشتر او شبیه سازی برنامه هابا برنامه های ماهواره ای است
شاید ارگ وقتی شبکه های ماهواره برای تقدیر و تشکر بخواهند قدمی بردارند
برای رسانه میلی ما هم تقدیر نامه ای می نویسند تا از سیاست نابخردانه برنامه سازی، هنرپیشه مداری، تبلیغات بیش از حد ، احادیث جعلی که زیر نویس میشه ،خورده شیشه های سیاسی و حزبی متولیان
تشکر کنند
چه می دانم شاید شاه کلید تغییر اساسی در این رسانه همین تقدیر نامه است

 • حمیدرضا ابراهیم زاده
 • یکی ازاهداف بزرگ رهبران جوامع اسلامی بویژه رهبر انقلاب استعمارستیزی همه جانبه است.

  وتبری از استبداد واستکبار است

  وبرای آگاهی مردم از خطر بردگی نیاز به دشمن شناسی ورصد آرمانهای استکباری است

  آشنایی مردم با حقوق شهروندی و وتشخیص خطر وبیماری وبعد تجویز ودرمان یکی از دغدغه های مهندسان ومدیرانفرهنگی است.

  درنگاه این آسیب شناسی رسانه های متضاد و طرح توسعه پذیری جوامع هدف و مهندسی رسانه های هدفمند ...اشاره شده بود

  برای برون رفت ازماجراهای بردگی فرهنگی

  دراین مبحث قران وحاکمیت الهی بعنوان محورتوسعه یافتگی برای جامعه اسبلامی راهکار داده شده بود

   

  چیزی بنام تابوی استعمار ودشمن هراسی نداریم بلکه دشمن شناسی ومکاید وابزارهایش درحوزه ی رسانه را لحاظ کرده ایم

  بنابرین در نبرد فردی افراد با ابلیس هم پارسائی هوشمندانه  و هدفمندی در برنامه های زندگی وسبک زندگی اسلامی، راهکار مبارزه باشیطان است.

   ودرکلان هم استکبار ستیزی با ایمان وکار وتلاش ووحدت وهمدلی تحقق یافتنی است.

  والبته بصورت گذرا  واشاره وار مبحث توسعه وتضاد هم درهمین عرائض بنده مشهود بود

  بااین رویکرد

  -الف :لزوم برنامه محور بودن حکام جوامع اسلامی ومدیران واندیشمندان ونخبگان ومهندسان فکری وفرهنگی در جامعه اسلامی

  ب:استقلال همه جانبه جامعه اسلامی درتولید کالاهای مصرف فکری وفرهنگی وسایر حوزه های اقتصادی واستراتژیک .

  ج:رونق وآمادگی  استعمار ستیزی با کار وهمدلی ووقاق وتعهد تخصص وتقید. که اوج اقتدار اراده ی امت حزب الله محسوب می شود

  - بنا به فرموده قرآن و سیره ی ا هل بیت اراده ی خدا همواره درحول محوراختیارانسان می چرخد.

  انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا...

  - احتیاط وپارسایی وحیا وشیطان شناسی با شیطان هراسی متفاوت است

  - نقد وآسیب شناسی وتشخیص بیماری عیب تراشی نیست. بلکه ساختارشناسی پیچیدگی های  مکراستعمار است.

  جامعه شناسان وپزشکان عیب جو ومعاند نیستند. برای تشخیص وتجویز باید به دقت بیمار را واکاوی کرد .شناخت عیوب ودرمان معضلات همواره باعث رونق وبرون رفت از فساد است.

  رسول خدا فرمود:اذا اراد الله بعبده خیرا فقهه فی الدین وبصره عیوبه

  پارسایی اجتماعی ، وحدت وهمدلی و وفاق ملی وحرکت  قرآن محور رمز توسعه ی جامعه ی اسلامی است.

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی