دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

آخرین مطالب

ما ایرانیان وتناقضات پیشروی پیشرفت

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴ ق.ظ

ما ایرانیان وتناقضات پیشروی پیشرفت

پرسش:

باسلام...

برای برون رفت از بحران فعلی چه باید کرد آیا مردم باید حکومت و دولت را تهدید به اخراج کنند یا باید آنها را تحمل کنند و ...؟ چرا اغلب مردم ما همراه با جو جبهه می گیرند و تحمل مقابله با معضلات زمان راندارند ؟

پاسخ:

دراینکه مردم ما هوشمندانه رفتار نمی کنند ؛ تردیدی نیست. مردم ما در رفتارهای فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نه تنها هوشمندانه رفتارنکردند بلکه با توجه به غنای داشته ها و باورها بسیار ناشیانه رفتارکرده اند و حتی در درک مسائل اجتماعی و فهم باورها نیز بسیار نابالغ رفتار می کنند . علی رغم اینکه مدعی هوش بالا و زیرکی در رفتار نیز هستند .

متاسفانه رند اندیشی وگزاف اندیشی ایرانیان ریشه در توهم و بد تربیتی رسوب یافته در رفتارهایشان دارد .سیر سلطه ی حکومت ها نشان داده است که رفتار ایرانیان در همه مشارکتهای اجتماعی ، خود مدارانه و دیکتاتور محور وسالوس مسلک هستند با نخبگان بسیار بد رفتارند. و از ابتدای تاریخ تا کنون ایرانیان خود را مقلد و پیرو بلکه ریاکارانه جان برکف حکومتها قرار می داده اند و سلاطین را ظل الله میخواندند و... تا جاییکه اسکندر مقدونی و چنگیزخان مغول بجای انتقام از حکومت از مردم انتقام سختی گرفتند . و شالوده ی آموزش و تربیت رادر ایران ازهم می گسلاندند وبارها کتابسوزی کرده و نخبگان را به بدترین نحو معدوم ویا به اسارت گرفته و یا مزدور خود می ساختند.

علی رغم داشتن همه ی بسترهای توسعه در ایران وغنای باورها واسطوره ها،همچنان فقدان تربیت درست و فقرتوجه به درک توسعه ، ماایرانیان را افرادی کم بضاعت فکری وسالوس اجتماعی بار آورده و در تخریب بسترهای توسعه سخت کوش وپیرو قرارداده است. و مانند عقب مانده ها ومردمان فریب خوار و ریاکار وچاپلوس کاملا متوهمانه شعار خودبرتر بینی داده ایم .که یکی از بدترین محصول و مصداق این رفتار ناشیانه، تاذی نخبگان ومنتقدین،فرار هوشمندان و بدتر از همه درشرایط امروز پذیرش بحران های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و بی وجدانانه کاسبکاری کردن از تحریم و بحران .وبی رحمی های محیر العقول توسط خود مردم نسبت به یکدیگر و درنهایت راه برای عرض اندام فرصت طلبان ومنفعت جویان و دلواپس نمایان و رانت جویانی که مردم آنان را امنای خود برگزیده اند؛ گشوده شده است. به گمانم هرنوع شورش و دراز دستی به نوع حکومت و اداره ی جامعه محکوم به شکست است. زیرا شورش و انقلاب حتما باید در دل و فکر مردم رخ دهد که بیاموزند و رفتارگرا باشند و دست از شعارگرایی وتقلید و سالوس بردارند.فقط با فرهنگ و باور وچشم انداز ملی و مذهبی خود زندگی کنند و با درایت همگام با باورهایشان رفتار کنند. در غیر این صورت وضعیت معیشتی واجتماعی ایرانیان ازسومالی و اریتره و و نزوئلا هم بدتر خواهد شد. وازاین رو کشور ما امام زمان لازم ترین کشور دنیاست...تا نجات دهنده ای بیاید وغبار توهم و سراب و خواب زدگی را ازچشم و دل مردم بر دارد.

که فرمود:

بی تردید خدا هیچ قوم و تمدن وحکومتی را دگرگون نمی کند.تااینکه مردمانشان درخود دگرگونی بوجود بیاورند.1

پرسش:

شما هنوز هم فکر می کنید این دولت و حکومت و...صلاحیت سلطه بر مردم را دارد.؟

پاسخ:

اصلا ربطی به نوع حکومت ندارد.مشکل از بی توجهی مردم در نحوه ی مشارکتهای سیاسی واجتماعی است. نمایندگان شورا. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم در پارلمان . رییس جمهور و...همه مسئولین نظام به انتخاب مستقیم وغیر مستقیم مردم خدمتگزار ملت محسوب می شوند.

پس این بد سلیقگی از مردم است که خادم خود را رئیس می پندارند.چون ما مردم این فرصت را به رانت جویان و رندهای سیاسی و مسئولان خاین دادیم.علی رغم اینکه همه ی مسئولین ومدیران ویا خادمان ملت نیز از بدنه ی خود ما هستند و باید مطابق با ما دیده شوند.

مسئول یعنی پاسخگو. هیچ کس دراین نظام بر مردم فرمانفرما و مصیطر نیست2 . وما مردم باید مطالبه گر باشیم و هوشمندانه وهدفمند رفتار کنیم.نه اینکه تحمل هزینه های پیشرفت را نداشته باشیم و حتی بی قید وشرط خادم مان را به امان خدا بگذاریم. و نباید ستم های ناشی از تبعیض وفساد وبی تدبیری آنان را به جان بخریم !!! . که فرمود :خداوند هیچ پیمان حامیانه ایی با ستمکاران نبسته است...3 و نباید با مصلحت خواهی و منفعت طلبی،حامی ویاور زورگویان و خائنان باشیم .4

مردم باید همیشه در میدان باشند .نه تسلیم ارعاب وارهاب وتطمیع وتحریک اجنبی باشند نه از تهدید وتحریک یاوه سرایان داخلی بهراسند مدیران وخدمتگزاران مردم باید با صداقت بیشتری امانتدار مسئولیت هایشان باشند و در نظارت برامور بسیار قاطع وشفاف باشند و در شفاف سازی کارها و معضلات ومسائل و ارائه ی آن به مردم وبه ویژه نخبگان اهتمام ورزند و البته نخبگان نیز باید شجاعتش را داشته باشند که انتقاد کنند و پیشنهادات کارشناسانه بدهند و تشر بزنند و تشر بشنوند...

علاوه برآن ، بازگشت به باورهای ارزشمند وعمل به باورها و پرهیزاز شعارگرایی مفرط و تلاش برای عملگرایی چشم اندازها و تحمل کردن نقد یکدیگر. دوری از افراط و تفریط وگزاف اندیشی، استفاده ازهمه ی نیروها و سرمایه های اجتماعی برای تحقق آرمانهای ملی ، انسجام و همدلی و احترام متقابل ، دوری از دروغ و ریا و غفلت وتنبلی می تواند دل های ما را به هم نزدیک کند و ما را در پیروزی ها و پیشرفت هایی که حق مسلم ماست یاری کند.

وطن دوستی از ایمان و نیک باوری است.5 همه ما وظیفه داریم برای نکوداشت وارجمندی وپیشرفت میهن مان تلاش کنیم و با درایت در تعیین حسن سرنوشت خود کوشا باشیم  و با غفلت و دلسردی  و تعصب و تصلب  نردبان  رانت خواری و ستمکاری دیگران نباشیم6. و برای رسیدن به آرمانهای مان هزینه های سنگینی بپردازیم و از خود شکیبایی و پایداری  و راد مردی وغیرت نشان دهیم و با حفظ همدلی وانسجام برسرنوشت خویش مسلط شویم و آسایش وآرامش و تندرستی و نشاط را برای آینده ی ایران رقم بزنیم.

پرسش :

آیا اینکه مردم ما هوشمندانه رفتار نمی کنند بخاطر این نیست که رسانه ها ناشیانه برخورد می کنند و اطلاعات درست ، به موقع و هنجاری به مردم نمی دهند ؟ یا اینکه جای روشنفکران دلسوز ما در بدنه حکومتی بد جور خالی است ؟! و اون هم به دلیل یا بی تکلیفی توسط بدنه نظام یا بی ارزش شدن توسط سیاست مدران و کرسی داران بوده است که تصمیمی جزاغلب سکوت را چاره ندیدند ؟ !

در دقت و ابراز عنصر تربیت وآموزش برای درک و پذیرش پیشرفت متقارن و مطابق ومتوازن باباورهای ملی ومذهبی ما بسیار کم کاری شده است

چون تربیت وآموزش محور توسعه یافتگی است و رسانه یکی از ازدانشگاههایی است که مسئولیت آموزش همگانی مردم را بعهده دارد

آموزش برای فهم باورها و رسوب گذاری وعمل کردن باورها در همه ی نقاط زندگی ایرانیان . به عهده نهادهای آموزشی به ویژه رسانه ملی است که متاسفانه رسانه ملی جهت معکوس را درپیش گرفته است وبه میل افراد ومنفعت گروه خاص حرکت می کند.

فقدان مهندسی آموزش وتربیت درصدا وسیما از وی عامل تهدید علیه امنیت ملی ساخته است.

ای کاش ازمدیران صدا وسیما کسی حرف مارا می شنید ویا دراین گفتگو مشارکت می نمود.

در فصل دوازدهم قانون اساسی اصل 175 آمده است که خط ومشی وترتیب اداره سازمان ونظارت برآن را قانون معین می کند.

اما رادیو وتلوزیون در ایران پس از انقلاب اسلامی دچار دگرگونی هایی شد که به مرور از سمت و سوی  ملی گرایی به کژ راهه ی میلی گرایی مایل شد ومطابق با منافع   اتاق فکر گروهی خودگرا سیر حرکت تلوزیون و رادیو را به سمت مطالبات وتمنیات و منافع گروهی خاص کج کرد.

بیراهه ای که رادیو تلوزیون بااتاق فکر معلوم الحال صدا وسیما را از ملی بودن ساقط وبه سمت قانون ستیزی پیش برد. محتوم به ترکستان است.

گزارش وخبر هایی که اصلی ترین مطالبه مردم است ، دچارمهندسی پخش و گویش می شود اخبار بیات وبعضا به دور ازواقعیت که کم وبیش همه ی مردم ازآن مطلعند. ودیگر گزارش های فرمایشی وسازمان یافته و رونویسی شده از همان اتاق فکر و دیکته کردن آن به مردم و جامعه بدترین دشمن امنیت ملی محسوب می شود.

فیلم و نمایش ها ی سخیف و سریال های سخیف تر از آن بجای آنکه مردم را به سمت آموزه های ایرانی واسلامی هدایت کند از مردم ناباورانی تربیت می کند که وادارمی شوند برای ترمیم عواطف خود بعضا ازچاله به چاه مراجعه کنند.

تبلیغات وآگهی های مسخره ای که مردم را به اشرافی گری و تناقض دعوت می کند نیز بدترین دشنام به حقوق اساسی ملت وقانون کشور است

بنده اگر درجایگاه نماینده مجلس یا مدعی العموم بودم قطعا علیه رادیو تلوزیون بخاطر حرکت خزنده اش برای فرار از مسئولیت هایش و تخریب آسایش مردم ومخدوش کردن امنیت ملی اعلام جرم می کردم. 

به هرحال رادیو وتلوزیون بجای اینکه نقش دانشگاه و آموزشکده برای ساختن وترمیم اندیشه وباورهای مردمی را داشته باشد نقش نابارورکردن باورهای ملی ومذهبی را به شدت ایفا می کند .که درجوامع توسعه یافته به رادیو وتلوزیون دولتی هرگز چنین مجالی برای توهین به مردم داده نمی شود وازهرگوشه ی زاوایای پخش برنامه های دیجیتالی وکالاهای فرهنگی و اجتماعی انتظار آموزش حقوق شهروندی توقع می رود.

ومتاسفانه باید گفت؛ بایر کده ی رادیو و تلوزیون همچنان نیازمند شخم است.

منابع:

1-     إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم وَإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَومٍ سوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ / سوره رعد آیه 11

2-     لست علیهم بمصیطر / سوره غاشیه آیه 22

3-      لاینال عهدی الظالمین /سوره بقره آیه 124

4-     ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان / سوره مائده آیه 2

5-     حب الوطن من الایمان / پیامبر اکرم. مستدرک سفینه البحار، ج 10، ص 375

6-    وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا / سوره هود آیه113

والی الله المصیر

 حمیدرضا ابراهیم زاده.

اول شهریور1397

* تمامی حقوق مربوط به   این اثر درانحصار مولف محفوظ می باشد
  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نظرات (۲)

اگر بشنوید؛ اگر به شما بگویند که مملکتی در آن سوی آبها وجود دارد که کلا اقتصاد آن را دلال ها و راهزنها و دزدان دریایی می چرخانند چه می کنید؟ اگر بشنوید که در آن سوی آبها شهری است که در پارلمان آن عده ای مانند لمپن ها و کلاه مخملی ها به جای مباحث حقوقی و ارائه نظرات دقیق علمی و سیاسی وقت مجلس را به لودگی و هوچیگری و پرچم آتش زدن و فحاشی به دیگران می گذرانند چکار می کنید؟ تأسف می خورید؟ اگر به شما بگویند کشوری در پشت کوه قاف وجود دارد که از صبح تا غروب قانون تجارت و اقتصاد و امور بانکی و بیمۀ آن هر روز 12 بار عوض می شود و هر ساعت قانون جدید وضع می شود چه عکس العملی نشان می دهید؟ سرتان را به دیوار می کوبید؟ اگر به شما بگویند که مردمی در جایی زندگی می کنند که هم دزدی می کنند هم به دزدی تشویقت می کنند و هم دزدان را ترفیع می دهند و هم دزدی را قانونی می کنند و هم به دزدی افتخار می کنند چکار می کنید؟ برای آن ملت تاسف می خورید؟ اگر به شما بگویند که مردمی در کره ماه زندگی می کنند که نیششان نه از ره کین است بلکه اقتضای طبیعتشان این است که هر روز نیشت بزنند و زهر بریزند چه می کنید؟ اگر بشنوید مملکتی وجود دارد که دولت آن هر روز هزار بار وعده می دهد و هزار بار تکذیب می کند و هزار بار تهدید می کند و هزار بار قول می دهد و هزار بار متهم می کند و هزار بار دروغ می گوید ... چکار می کنید؟ سر درد می گیرید؟ و مسئولین آن هر روز مشغول فحاشی و چاقو کشی و خط و نشان کشیدن برای همدیگرند چکار می کنید؟ سرتان را به علامت تأسف تکان می دهید؟ اگر به شما بگویند .....http://mohammad-ali1.blogfa.com/
در همین آستانه محرم با موج فزاینده احتکار، اختفاء، امتناع، گران‌فروشی، قاچاق کالا، عدم درج قیمت و هزار و یک تخلف ریز و درشت در هر صنف رو برو هستیم جالب اینکه سینه چاک حضرت امام حسین هم خود را می نامیم و شب ها درحسینه ها و مساجد این نوحه با هم تکرار می کنیم : آقا اگر در خیمه ها آب نایاب شود ما همه عبّاس تو می شویم
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی