دایره مینا

منتخب آثار وپژوهشهای دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار وپژوهشهای دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

مجموعه مقالات. اشعار وآثار علمی .پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی دکتر حمیدرضا ابراهیم زاده

۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

خوش خیال

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۴۶ ب.ظ

خوش خیال

چقدر خسته ام ازین من خیالی خود

نشسته ام به تماشای خشکسالی خود

درین مسیر پر پیچ وتاب گم شده است

صدای پای من انگار در حوالی خود

دوباره رفته ام درخویش وبرنخواهم گشت

چگونه پرکنم ای عشق جای خالی خود؟

زمین به سایه ی من طعنه می زند هردم

چگونه چشم بدوزم به پایمالی خود؟

به جستجوی کسی رفته ام شبیه خودم

ندیده ام نه کسی را به خوش خیالی خود

حمیدرضاابراهیم زاده

25/9/1382


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

شرف خلقت انسان

شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۵۵ ق.ظ

خلقت انسان

شرح پرسش:   سلام

یکی از معلمین این سوال را از من پرسید بلد نبودم جواب بدهم اگر پاسخی دارید بفرمایید:

چرا انسان که اشرف مخلوقات است و نزد خداوند قرب و منزلت بسیار زیاد و جایگاهی عظیم دارد از یک مایع پست (مهین) و نجس خلق شده است؟ آیا این یک توهین به انسان نیست؟ چرا از مایع دیگری مثل شیر یا آب طاهر خلق نشده است؟

سپاسگزارم   حسین یزدانی

با سلام وآرزوی توفیق روزافزون

به نظر من

سوره ی مبارکه ی  تین حقیقت  ماجرا راکاملا شرح داده است

همه دوستان را به کاوش عمیق در سوره تین ویا مطالعه تفاسیرمربوطه فرامی خوانم

واولویت تفسیر را به مطالعه تفسیر سوره تین توسط مرحوم استاد شیخ سراج الدین محمد نقشبندی دعوت می کنم. که بسیار شریف وعلمی واجتماعی واکاوی شده است.

پروسه ی شرافت  وتکامل انسان از اسفل  و بدویت به سمت  احسن و اعلا حرکت کرده است.

پیوست کالبد خاکی به ریح وروح وریحان (باد و بو )وماجرای بکارگیری وهمدستی ومعاضدت عناصر4 گانه آب. خاک. باد. آتش برای خلقت بنیاد بشر درنزد حکمای بزرگوار به اثبات رسیده است

-         من  چاره  ای برای دریافت  پاسخ کامل جز بازگشت به حقایق  نفس انسان درقرآن نمی بینم

که بی تردید قرآن کتاب وکاتالوگ انسان شناسی ورفتارشناسی بشر نخستین تا کنون است.

ساختار انسان قبل از عالم ذره ومنی  نجس نیست.

نجاست وکراهت در حین تبدیل ماده وانرژی  از صورتی به صورت جدید رخ داده است.

نیروی باد وآب هنگام تبدیل به برق شوک الکتریکی ندارد بمحض تبدیل این حالت رخ می دهد وهنگام تبدیل از برق به  نور. صدا و...بازهم ازحالت خامی در می آید ...

پستی وتسافل منی اصالت  وماهییت  دائمی نمی آورد   

ساختار منی هم پست نیست. بلکه از لحاظ کالبدی بدوی  وبیسیک است

و نسبت به تکامل سلولی ، بدوی بودنش محرز می شود

ونجاست وعلل نجس خوانده شدن هم علاوه برامر معنوی در حوزه بهداشت وسلامت،بلافاصله پس از انزال  جاذب میکروب وباکتری وآفت است

پستی مورد نظر قرآن هم بدوی بودن وناخوشایند بودن شکل و بو و چگالی آن است. که دربرابر عظمت  انسان وغرور خود ساخته اش  به آن اشاره می شود

  پستی منی درمنظر  آیه ی : فلینظر الانسان مم خلق .خلق من ما ء دافق یخرج من بین الصلب والترائب  انه علی رجعه لقادر. در سوره طارق آیات5 تا8  وآیه ی  ایحسب الانسان ان یترک سدی - و توضیح آیات 36 تا40سوره ی قیامت خیلی جذاب است

مبحث بعدی

-         نافرمانی ابلیس بخاطر دانایی اندک ویا خرد جزئی او ویا بهتر باید بگویم از حجابی بنام خرده فرمایش یااجتهادش موجب شده است که دربرابر نص وفرمان خدا به اجتهاد خود مراجعه کرده وساقط شد. دقیقا ابلیس هم نظریه نجاست آب ودنائت خاک را نقطه ی ضعف بشر اعلام کرد.

-         ولی  خدا خواست که جانشینش را کرامت وشرافت بخشد واز روح خود براودماند وانسان را بال پرواز بخشود وشیطان وفرشتگان مبهوت ماندند

گفتند: آیا کسی را می آوری که خونریز و... است.؟؟درحالیکه ما تسبیح کنندگان تو هستیم!

کلیات و محتویات گفتگو ومذاکره خدا وفرشتگان وجناب ابلیس  نشان دهنده ی اشراف ابلیس وطایفه فرشتگان برگذشته وآتیه انسان است.وبکارگیری اجتهادات وقضاوت های سطحی آنان درباره بشر است

(مشروح مذاکرات:آیات30-38 سوره بقره)

اما خداوند فرمود: من می دانم وشما نمی دانید

وبه انسان هویت جانشینی وروح قدسی  خویش داد واورا کرامت داد وگفت:

 بهترین نقش را درچهره وناصیه اش می نگارم.

برایش سرود:

لقد خلقناالانسان فی احسن تقویم...

 اورابه  فاحسن صورکم  منت گذاشت واحسن الخالقین خواند. ومدارج تکامل رادراو درج کرد ....

 ولیکن تاکنون هنوز انسانیت به بلوغ نرسیده است ونمی داند جهان پیش روی او به چه کارش می آید؟!!

 ومانند کودکی دست به هرچه می زند خرابی وویرانی به بارمی آورد. زیرا همه چیزرا با کالبد ش تجربه می کند وهنوز به مرز استفاده از عقل وقلب نرسیده است ودرکی را از دنیا ومحیط  تجربه نشده اش ندارد

انسان همانند کودکی است که تمام اشیا را برای تجربه به حریم دهان فرومی برد. زیرا درک ودانایی اونسبت به اشیا  ومحیط  درمحدوده ی  لمس ومزه کردن وچشیدن است...

این حقیقت تکامل است وانسان درمسیر" شدن"  وحرکت ، به بلوغ  ودرک خدا ویا رویت  آینه ی جمال  خود نزدیک می شود ومراتب فاصله اش با بخش کالبدی خود را به تدریج درمی یابد.


حمیدرضاابراهیم زاده

24خرداد1394


- تمامی حقوق مربوط به این اثر در انحصار مولف می باشد.

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

قلعه ی عقل

جمعه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵ ق.ظ

 

 

قلعه ی عقل به تسخیر دلایل افتاد


بقعه ی عشق به زوار هلاهل افتاد


 من دراین قلعه چرا حبس شدم


وچرا همنفس دایمی ترس شدم


 دهنم مملو از آواز سکوت


 چشمهایم پر از احساس قنوت


بدنم دایره ی باغ  بلوغ


دستها همپای پایم ذیل یوغ


پشت این قلعه مرا چال کنید


می گسارید ودگر حال کنید


دف نوازید که من مست شوم


خیزم از کالبدم بلکه دگر هست شوم


برهانید مرا ازقفس کالبدم ای رفقا


باده گیرید به کام من وخود با عنقا


خفقان است دراین دار ومنار


همنفس عشق بپاشان وببین دار قرار


 ضرب زید دف عمرو جان


طلع البدر به ماه نیسان


حکم الحق به بطل الحیوان


شرع العشق به عیش الانسان...

 

حمیدرضا ابراهیم زاده

10تیر1394

 

 

* تمامی حقوق مربوط به این اثر در انحصار مولف می باشد

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

عشق وکفر

پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰۶:۱۷ ب.ظ

* سلام  استاد......

 آیا عشق ورزیدن به همنوع  ازمراتب عشق  محسوب نمی شود وپرستش  عاشقانه معشوق کفراست.؟


بنام خداوندگار جان خرد

عشق اولین فکر وتجربه ی خداوندی است برای  ابداع عالم ایجاد همه ی ابداعات الهی ناشی از عشق است واین نبوغ  مادرش جز حب الخیر لشدید نیست

خدا وند جمال عاشقانه اشرا مخفی نمی کند وهرگز از ظرف عاشق نسبت به معشوقش انسان خارج نمی شود

به فرموده نبی اکرم : هل الدین الا الحب؟ هل الایمان الا الحب؟؟؟1

مرز کفر وایمان  راتردید هایمان مشخص می کند وگاه حجاب هایمان را می پرستیم وبه آن دل داده می شویم.

حجاب هایی که  باآن دلخوشی میکنیم. وهم وگمان ما ست   که بجای ایمان ،کفررا سوغات راهمان می کند.

 

از کفر من تا دین تو راهی به جز تردید نیست2

دلخوش به فانوسم نکن، اینجا مگر خورشید نیست

با حس ویرانی بیا تا بشکند دیوار من

چیزی نگفتن بهتر از تکرار طوطی وار من

بی جستجو ایمان ما از جنس عادت می شود

حتی عبادت بی عمل وهم سعادت می شود

با عشق آنسوی خطر جائی برای ترس نیست

در انتهای موعظه دیگر مجال درس نیست

کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن می شود

چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن می شود  

دانش وپارسایی فقط ره عشق را هموار می سازد ومیزان روشنایی زوایای  دوست داشتن و درک عاشق ومعشوق را نسبت به هم  فراترمی برد اما چون  غالب دانش عقلی ونقلی است چندان ارادتی به مبحث الهامی ووحیانی و عشقانی ندارد.

وقرآن یکی از عجایب است چون کتاب عقل بشری نیست واز راه سواد به پیامبر  تدریس نشد. بلکه  همه آموزه ها ومحتویاتش قلبی است وازراه دل به پیامبر  نازل شد و گفت بخوان به نام پروردگارت....

مبانی  حضور الهام وعشق و طهارت قلب پیامبر، اعتماد خدا به ایشان را می رساند

عاشق ومعشوق باید به هم کاملا اعتماد  واتکال داشته باشند ودراین مبحث معمولا معشوق باید اعتماد به عاشق را درک ولمس کند تاخود درآینه ی  عشق  به مرتبه عاشقی برسد . واگر بخواهد با دانایی کم خود وحسابگری هایش  ره عشق را طی کند این مسیر هرگز  فرجام خوشی ندارد.

   حضرت حافظ می فرماید:3

تکیه بر تقوی ودانش درطریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

لیکن معشوقه پرستی کفر نیست.معشوقه ها جلوه جمال حضرت جمیل می شوند واین ذوب در عشق مجازی شدن  آزمونی برای بشر محسوب می شود وبهتراست بگوییم  معشوقه همواره در ازمون ورزمایشی کالبدی ومجازی است برای درک حضرت عاشق. خدا تنها عاشق واقعی وتنها نیاز انسانیت است.ووقتی ما معشوقگان ،جمال عاشق ازلی وکمالش را دروجودمان لمس میکنیم یک عشق کامل دوطرفه بین ما وخدا ایجاد می شود وما عاشق وواله ی کسی می شویم که کلید عشق به دستش بازشد.

بالتبع انسان حریص دراین عشق دنبال بهیمیت است وخداوند اورا درکوره زندگی دنیوی می پزد وسمباده می دهد تا راه رسم عاشقی را بیاموزد ورنگ عشق را به تن بپدیرد. همه آیات قران مبین این اصل است که خداتنها دوست دار حقیقی انسان است.... اگرانسان این اصل رادرک کند ازشدت عشق قلبش می ایستد وخداوند کسی را که دوست ترش بدارد اورا می کشد ودیه اش را باقیمت خودش پرداخت می کند.4

اما درعشق زمینی پایه ها  وبنیان های نمادین ودرس آموزی نهفته است که بشر را متنبه  به عبرت میکند

حتا خود قرآن هم میفرماید از رفتا رووجود حیوانات درس بگیرید5

وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

قرار نیست انسان بع بع کند. یعنی پندهایی که درباطن پدیده هاست را بکارگیرد. مثل همین نشخوارکردن چهارپا که هیچ چیزی را آنی نمی بلعد . سرفرصت همه ی محتویاتی که درروزبرداشت کرده را مورد ارزیابی فرار می دهد و  و مواد لازم را به خورد معده ی خود می دهد و  محتویات مشکل دار را حذف واخراج می کند

انسان هم می تواند بلعیده های فکریش را نشخوار کند وهر تفکر وحرف ورفتاری را به خورد وجودش نسپارد....

وعشق زمینی هم یکی از همین پدیده هاست:

 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا ﴿الکهف: ٤٦﴾.6...

عشق زمینی ومجازی یک مشق هست. یک نردبان و یک مقطع کارآموزی است

 که المجاز قنطره الحقیقه  درنگاه عرفا وادبا ومتصوفه این سخن بسیار متین ومشهور است به همین معناست که اگر کسی طعم شیرین راازمزه ی  تلخ وسایر مزه ها نتواند تشخیص دهد چطور مدعی درک وفهم حلاوت عسل هست؟

 لذت های دنیا فقط محدود به اموزش درک ما نسبت به لذت بردنی هاست.واصالتی ندارد واعتباری است.

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 7

خلقت انسانیت یکباره تکامل نداشت. ومثل  کودک به تدریج به فهم وبلوغ  شعور می رسد. پس  دراین پروسه لازم است هم چیزهایی را بیاموزد وهم رشد کند. وغالب آیات وعده داده شده به پارسایان ازهمین بهشت دنیوی  تمثیل آورده میشود.  لذت های جنسی. آشامیدنی. آرمیدنی و...درهمین دنیا هم هست. چون فهم انسان  به حوزه کالبدی اش نزدیک است قرآن از اشارات اینچنینی برای تفهیم  حقایق به بشر استفاده میکند. ودرحوزه  عذاب هم همینطورهست. ازاینرو نافص الخلقه ها ومعلولین هم فهم آرامش و رفاه را در می یابند.

 لذا زن ومردی که هم دیگررا دوست دارند گرایش مجازی و زمینی عمیقی نسبت به هم پیدا می کنند.که منتهای حب مواقعه وآمیزش وجماع است.زن در مرد خدارا می بیند ومرد در زن نیز جمال خدارا.8 وگاه همدیگر پرستی به زبان وکلام می آید وبدین ترتیب اگر در همین صفت بهیمی غور وبررسی  شود  منجر به احساس دقیق پرستش  می شود و جایگاه عبادت وعبود یت برای زن وشوهر بااین تمثیل  تفهیم می شود.واما خداوند غیوراست وبه بنده اش یا معشوقش بی نهایت غیرت می ورزد وامر به غسل جنابت می دهد. که غبار تشبیه از دل وجان بنده اش شسته شود...

رویکرد عاشق غیرت است ومعشوق نامحدودیت طلبی.......

زن مجلا وآینه جمال حضرت  خداست ومرد مظهر وجلال خداوند است9 واین دو بعد ارز خلا  درانسان با عشق مجازی قابل فهم ودرک بیشتر است  ازاین جهت

زن را کشتزارمرد می داند

که: نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 10

زنان شما، کشتزارهای شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهید، می‌توانید با آنها آمیزش کنید. و (سعی نمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکی برای خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده

واززاویه دیگر زن وشوهر را لباس هم می شمارد

هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَکُمْ  11

لباس مهر ومحبت  . لباس عشق باید   به عشاق زمینی بیاید تا  چشمه های درک مهر وعشق ازلی برانسان بجوشد

وانسان به عنوان محور وصاحب کرامات وهدایای خداوند می تواند در قامت معشوق وعاشق حی لایزال واقع گردد12

والی الله المصیر

حمید رضا ابراهیم زاده

مازندران /نهم خرداد94

*- منابع

1- معانی الاخبار شیخ صدوق ص 20

2-شعر از افشین ید اللهی

3- دیوان حافظ

4- کلیات حدیث قدسی

5- نحل 66

6-کهف46

7-آل عمران14

8- فتوحات مکیه/ محی الدین عربی مبحث عشق

9-  نام کتاب ومضمونی از تفسیر آیت الله جوادی آملی زن آینه ی جمال خدا

10- بقره223

11- بقره187  

12- مقاله حقیقت عشق مجازی مولف د. حمیدرضاابراهیم زاده* تلخیص این متن منتشر شده دریکی ازشبکه های مجازی

 

* تمامی حقوق مربوط به این اثردر انحصارمولف می باشد.

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

معنی قرآن زقرآن پرس وبس

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷ ق.ظ

 

بزرگترین ومهمترین  علل نزول قرآن را کرامت انسان می دانم.

هر حرف ولغت وواژه ای که شماازقران می بینید دقیقا برای قلب شماست.

اصلا برای خدانیست. هرکسی گفت  خداباخودش حرف زده  ویابرای فرمانفرمایی خودش این حرف هارا زده  بخدا دروغ بسته.

 زیرا دلیل بعثت ونزول جزپاسداشت کرامت وابزار توسعه انسان هیچی دیگری نیست

مگه خدا کمبود داره که باانسان بازی کنه؟

 وبگه من دوست دارم انسان اسباب بازیم باشه؟

   یکی دوسال پیش سر یکی از کلاسهام بحث هدف ازآفرینش شد.

 یکی ازدخترخانمهای حوزوی گفت: وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون

گفتم :شما که صرف ونحو خوندید آیا دقت کردید این آیه اصلا ربطی به انگیزه آفرینش ویا بیگ بنگ خلقت ما نداره؟

 گفت: نه

گفتم: واژه ها وحرف وکلمات : الا. ل. یعبدون

را پیش خودتون  ببرید تجزیه و تحلیلش کنید وقتی  این تکه رافهمیدید واژه های: و. ما. خلقت الجن والانس را هم تجزیه وتحلیل کنید

می بینید اصلا انگیزه خدا ترجمه ای که داریم می گوییم وتوی کتابهای بینش متوسطه ومعارف دانشگاه به خورد بچه ها می دهیم نیست.

بی خود نیست که ملت از عبادت مفهوم بردگی دارند

مگه خدا روانی هست؟

نعوذ بالله شیزوفرنی داره یا اسکیزو فرن هست؟

شما تصورکنید مادرتون بازحمت زیادی ازهفت صبح قورمه سبزی را بارمی ذاره تا ساعت13 اونم  صد قلم  ادا اطواربه خورشتش اضافه میکنه.

آخرسر پلو وخورشت رابراتون می کشه .ونوش جان می کنید

بنظرشما انگیزه ی مامانتون از گذاشتن سفره ودرست کردن غذای خوشمزه تشکرشنیدن از سفره نشین هاست؟

آدم باید خیلی روانش پریشان باشه برای تشکرازخودش ،خودشو خسته کنه وغذا درست کنه.؟

من حتا میگم مامانها باعشق غذا درست می کنند که خوشمزه میشه.

 میده بخورید تا لذت ببرید. تاجون بگیرید تا به کارهاتو هم برسید تا خوشحال وسلامت وشاداب بشید

این که تشکری ازش میشه دلگرم میشه. وما وظیفه داریم اززحماتش تشکرکنیم. تا عشقش بما همچنان پررنگ بمونه

خیلی هم مامانه بگه من وظیفه ام بوده. غذا خوردن سختتون میشه. بگه من دیگه خسته شدم.اصلا اون غذا خوردن نداره....

خدای باعاطفه را به مهرمی شناسیم اما جالبه میگیم دلش میخاد ازش تشکربکنیم.

دلم برای خدا کباب میشه وقتی این همه نعمت بما میده وماآخرسربهش میگیم ای خدای ازخودمتشکر. ماازت تشکرمیکنیم بازم بده بیاد...

واقعیت اینست اغلب مفسرین  ما وحتا مدعیان دین شناس ما، ازقرآن وخدای قرآن یک بت وتابو می سازند وغالبابه مرگ جاهلی ومشرکانه می میرند واصلا الکی یه مشت الفاظ وواژه را باخودشون به گورمی برند

بنظرم باید هزاربارهنگام دفن بهشون تلقین کرد که کی هستند وچی شدند!

الان هم با نفهمی هاشون باعث درگیری بین مردم می شوند. داعش سازند. افراطی اند وباعث بدگمانی مردم به دین می شوند وحال اینکه توصیه به دینداریشون هم گوش فلک را کرکرده است.

یه استکان مایع طلایی رنگ می گیرم می برم کلاس میگم این چیه؟

ماهیتش چیه؟

میگن چای کم رنگ

- میگم ازکجا میگین؟

میگن رنگش

-میگم قبول نیست

 میگن  ماء الشعیر دلستر

-میگم نه...

- میگن مایع  فلان

میگم نه

- عذرمیخام میگن اصلا ادرار

- میگم نه

حالاده تا مایع راحدس می زنند

اما میگم دوستان خوشکل من :اگه فرض کنیم توی استکان عسل مصفا باشه چطورباید اثبات کنیم؟

باید مزه اش کرد. یا آزمایش وتستش کرد تا بگیم عسل هست. کسی نمیاد  قلپی سربکشه ممکنه هرچیز کثیفی هم باشه

عسل اسلام را توی لیوان کردند وشمااز شیشه لیسیدید که طعم دست وبال من  باکتری  و ویروس  ومیکروب را تست کردید

حالا باید درلیوان را بازکنید وازخودعسل تست کنید وبیاشامید و بخورید بفهمید چه طعمی داره.

غالب ماها مزه اسلام را از میکروب وطعم  دست نامنزه ها و حرفهای مفت مفتیهای مفت خور گرفتیم وبرای همین داعش می شویم. بی عفتی می کنیم و جای توسعه نداریم .عقب مانده و رنجوریم...

لازم هست قرآن را منزهان دوراز تمنیات فاسقانه برایمان حرف بزنند که گفتمانشان با روایات وسیره معصومین مطابق باشه

نفسهای پاک وبی غل وغش  برای مردم از قرآن ونورباطن آن بگویند

معنی قرآن زقرآن پرس وبس واز کسی کآتش زده اند هوس - مولانا

امامان معصوم وناطقان واقعی قرآن برامون ازحقایق دریای عمیق قران بگویند.

اگرمنابع روایی داریم به  بایدها ونبایدهاشون اعتماد کنیم

اگربه قرآن وامامانمون وحرفاشون اعتماد نداریم درهرحوزه ای مشرک ومنافق می مونیم. ومشکل دار خواهیم بود

ازاین رو قرآن کتاب وکاتالوگ راهنمای بشراست

ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم...

ذلک الکتاب لاریب فیه

انا نحن نزلنا الذکر...

لایمسه الا المطهرون و...

سینه هارا بایدچون  لوحی ازغبار پاک کنیم تازیورقرآن درآن قرارگیرد

قرآن برای انسان است ودر قیامت هم بصورت انسان ظاهرمی شود. مطمئن باشید شاکی می شود از مسلمانانی که قران توی خونه ودلشون داشتند وعملا بهش بی توجه بودند

کم من قاری القرآن والقران یلعنه

وقل للرسول یارب ان قومی اتخذوا هذاالقرآن مهجورا

- والی الله المصیر

دوم اسفند1393-

حمیدرضاابراهیم زاده


  1. * تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصارمولف محفوظ است.

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

نزن لایکو

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ق.ظ

 

یکی ازمصائب  فضای مجازی  امکان خرق وخلق  هویت مجازی و تخیلی و ساختگی کاربران است

و همین امر باعث رسوب  وبروز بسیاری از مشکلات ناخواسته ی حوزه های  امنیتی می شود

با ظهورانقلاب رسانه ای بحران هویت های جعلی نیز  با بروز نا امنی وتبعیض ناخواسته ی جنسیتی و بزهکاری های مجازی  نمایان خواهد شد که تهدید جدی وتلخی علیه امنیت اجتماعی است  وتشویشی برای اذهان عمومی  محسوب می شود

رفتارشناسان وجامعه شناسان معتقدند درسایه ی  هرهویت جعلی ،حداقل  یک بیماری  وجنایت رسوب کرده است

کاربران یا بخاطر طمع   ویا بخاطر ترس از افشای هویت حقیقی وحقوقی خود به این عمل مبادرت می ورزند که هر دو دلیل آن می تواند منبعث از بیماری و یا اختلال باشد

چه ترس مذموم وچه طمع  هردو باعث  بروز آسیب جدی خواهند بود.واز هرمنظر قابل بررسی ودقت می باشند.

کارشناسان حقوقی و شارع مقدس برای این رفتار حریم قائل شده  اند و بزه های انتسابی ازین ماجرا نیز بزه  خاص فضای مجازی واجتماعی  محسوب شده و مجرمین این فضا نیز  باید مورد پیگرد حقوقی قرار گیرند....


********************


نزن لایکو

چند وقت پیش یه شعر نو گذاشتم توی صفحه ام در یکی از سایتهای شعر.

فقط ده تا نظر و 4 تا لایک نصیبم شد.

ذوق شعری ام ذایل شد رفت

به طریقه ی کبرا یه تصمیم عجیب به ملاجم خورد کانه سیبی که به سر برادر نیوتون خورد

بقول برادرزاده ام   یه کار دختر دونه  کردم

اول یه اسم  دختردونه جدید  برای خودم انتخاب کردم که برای انتخاب همین اسم کلی سرکوفت از دوستم شنیدم

خلاصه یه عکس فوق العاده  باانرژی دختردونه هم به تناسب اون اسم  مرد انداز وپسر کش انداختم تنگش.

طوریکه خودمم نزدیک بود گول خودمو بخورم.

همون شعر در پیتی   ام را انداختم توش

24 ساعت نگذشته447تا نظر دریافت کردم که چهارصد تاش غش وضعف وبه به وچهچه بود.

 چنتاشون پیام خصوصی دادند که حیفه اونجا بشعرم

پیشنهاد کردند مکان بهتری هم برای مشاعره با خانم جوانی به این شمائل وشعور هست.

حداقل سی نفراز حواریون گفته بودن برات می میریم.

هف هشتا  تا اوا خواهر هم درخواست کردند آبجیشون بشم.!! مردشو شونو.

دو سه تا گفتند خواهر از خدا بترس غسل را بما واجب کردی

سه چارتا از خواهران هم فوش دادند که جمع کن بساطت را زندگی مردمو خراب کردی. خدا می بردت جهندم.

 دوسه تااز مادران فولاد زره ام گفتند زن باید متین وسنگین ورنگین باشه. از قیافه ات سو استفاده نکن.

یکی از خانمها  پیام خصوصی بی تربیتی گذاشت.

 یکی هم گفت یه گروه تشکیل بدیم با چند تا   دخدرای پایه ی هرکار.

 یه خنگ هم گفت مامان جونم دوستت دارم

 

لایکو نگو لایکو نگو. چه باحال از دو هزار هم بیرون زده بود

میگم عجب ضریحی برا این امامزاده  نصبیدم. همه توش پول می اندازند

گدا صفت ترینها هم پول انداختند

به خودم گفتم آووورین

طیب الله براون شیری که تو بازش گذاشتی.

ببند دریچه فسق وفساد را.

خوب دیگه

فهمیدم بازم باید یه زن پشت آدم باشه. که آدم اون قدرازبابت لایک کیف کنه

شب تاصبح فقط بابت  خاطر خواهام خواب نداشتم

 عه. داشت  باورم داشت که  یه مونث سوسول و لوسم.

 می ترسیدم امروز فردا عادتم بشه.

تا اینکه  یه شب دوستم بخوابم اومدو منو طلبید گفت:

تو باید بری بهشت. همین الان؟

گفتم :حورالعین برام ردیف کردی؟

گفت: نه کلی خواستگار از مشاهیر ادبیات اونجا منتظرتند باهات  بوصلتند

گفتم: برو بابا. مشاهیر مشاهیر

مگه خودشون برادر وپدر وپسر ندارند؟

گفت: نه ازون  نرهاشون ....

حالا اسم نمی برم ازقرن اول تا بیستم یه لشکر شاعر شکست خورده ی توفان واژه ها اونجا منتظر بودند  پدرمو دربیارند و واسه ی من  همدیگه رو ناکار کرده اند

گفتم : حالا من یه شوخی کردم مگه دخدرم؟

گفت: آره برو خودتو  ببین وبیازما ببین چه مالی  ریدیفی هستی تو

گفتم: بی تربیت  مال چیه؟

گفت: حالا برو ولی یادت باشه من باهات فاب بودما

رفتم نگاه کردم دیدم ای دل غافل دخدر شدم.

عنقریبه که به بحران برسم.

خوب اینجا واسه همچی ضعیفه ای ... ولش کن

وای

دیدم  راهی ندارم گفتم من یه مرد هستم ایناهمه دروغه.

گفت دیگه باختی.....

هیچی ازخواب پریدم شانس آوردم کاردست خودم ندادم

همون اول امربرمن مشتبه شد ورفتم خودمو بازبینی کردم

آخیش همه چی خواب بود. امیدوارم  خواب وبیداری ام جاشون عوض نشده باشه.

آقا زدم کل  حساب کاربری ام را پاک کردم.

می ترسم اونایی که هویت جعلی دارند این  را کابوس ببینند.

ودیگه از کابوسشون نجات پیدا نکنند

ای تو روح اون لایکهای الکی.

من دیگه لایک نمیخام

اصلا چشمه ی شعرم خشکید

ازمن گفتن بود این لایکها خوردن نداره....

بیشتراشون  با هویت جعلی و تخیلی وقلابی اند وتوی خواب  زده اند به  سیم آخر

اینایی که راستکی اند عقلشون لابد پاره سنگ ورداشته ودارند لایک اندام  وفیگورصورت توهمی می گیرند.

لایک را به سیرت  بدهید. صورت های واقعیمون طرزفکرمونه...

 

حمیدرضا ابراهیم زاده - تهران

 29    اسفند93


تمامی حقوق مربوط به این اثر در انحصار مولف محفوظ است

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

چشم انتظاری ام

پنجشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۴۹ ب.ظ

چشم انتظاری ام

برمن ببار برمن وشب زند داری ام

 برمن ببار برمن و دل بیقراری ام

این صد هزار مرتبه درخود شکستن است

این را که عشق سر به جنون می سپاری ام

"دست خودم نیست من اینگونه زنده ام"

گاهی خزان گرفته گاهی بهاری ام

چشمم به راه ماند ونیامد کسی ز راه

بی فایده است حاصل چشم انتظاریم!

تا کی دروغ؟ چشم تو حرف دل من است

دست خودت نیست بگو"دوست داری ام"حمیدرضاابراهیم زاده .مشهد


20/9/1382


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصارمولف می باشد

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

آفتاب درحجاب

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۰۰ ق.ظ

                         بســـم الله الـرحـمـــن الـرحـیــم

            

خطبه قدس است به ملک قدیم:

 ربّنا لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما. 1   سوره فرقان

و سپاس خدای را که راهنمایان و مربیان ما را از صالحان و پرهیزکاران قرار داد و ستایش را کلید ذکرش.

یاد و یادواره صالحان و مصلحان اسباب نزول برکات و رحمت خداوندی است. با توجه به حدیث زیبا و شریف رسول گرامی اسلام ، پیغمبر رحمت حضرت طاهای مقدس(ص) که نقل است:

«تنزل الرحمه عند ذکر الصالحین»2

یکی از بزرگترین مصلحان و سبز قامتان معاصر و اندیشمندان جهان اسلام و ادیان، عزیز ارزشمند، مولانا حضرت آیت الله امام سید موسی صدر هستند که بی شک خورشیدی تابان در تمدن معاصر است (تمدنی است در بطن تمدن های موجود). آفتابی که در حجاب شد و چشم های زیادی به انتظار طلوع عاشقانه‌اش دوخته شده است. از کودکی تصویر خورشید خوش سیمای جهان اسلام مرا محور خویش ساخت تا در این هنگام که سالیان متمادی از حجاب ناگوار آن سید بزرگوار می گذرد، هنوز ذره‌ای از آن عطش عاشقانه کاسته نشده است و به یقین این عشق الهی را نشانه‌ای از کرامات آن معظم له می‌دانم.

اندیشه‌های ناب و سرسبزی که به وسعت فراوان از دریای بیکران خداوندی(حقیقت ناب) سرچشمه گرفته، هر مخاطبی را مجذوب مناظر زیبا و بکرش می‌کند و حتی بارها دیدن، شنیدن و گفتن و نوشتن تازگیهای جذابی دارد. پس از آن عترت عمیق و نابهنگام امام موسی صدر از عالم محـضور است و متمنا، در لیله القدری خالصانه دست نیاز بسوی ذات  اقدس بوبی دراز کردم که باری متمتع گردم بزیارت کعبه خوش منظر فقاهت و محبت آزادمردی حضرت مولانا امام موسی صدر:

 مراگفتند؛ کامشب از شبهای قدر است         عزیز امشبم مــولای بـدر است

  به ابرار و عزیزان و ا نیسان               دعایم بوسه بر موسای صدر است


                            


آنگاه خاضعانه از عشق رباعی طلب سرودم که می‌دانم کار قلم نیست؛

        به ایام خدا شبــهای قدری               در آئیـن وفـا مــولای بدری

       وجیه قدسیان و روح عیسی               تو در طور صفا موسای صدری

 

از آن پس دل خوش داشتم به اینکه منتظر خبر خوشی باشم از نسیم حیات،امید آن دارم که یادگار آل یاسین و نگین فقاهت رخ از حجاب برآرد و عالمی را مست از غنای سیره ی محمد و آل محمد(ص) کند.

« یریدون أن یطفئو انور الله بأنواههم و یأبی الله إلا ان یتم نوره…» 3

هیچگاه نور و نشانه خدا با خواست ذلیل و ضعیف دشمنان از بین نمی‌رود و بزودی کید و کینه دشمنان نابود می‌شود و این خواست خداست که پاسدار و نگهبان دوستان خویش است.

در این مجال به گوشه‌هایی از زندگی و شخصیت ممتاز علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضرت امام موسی صدر به اختصار اشاره می کنم و امیدوارم که مقبول نظر دوستان آید و دعای خیری حاصل شود برای استخلاص.

                                                 « آفتاب در حجاب»

                                     حمیدرضا ابراهیم زاده – مردادماه 82

 

 

خورشید زیبای کوچه عشقعلی قم در روز 14 خرداد1307 ش از دامان مادری پاک از سلالة رسول اکرم(ص) طلوع کرد.

پدرش سید صدرالدین صدر از مراجع بنام تقلید، و جدش سید اسماعیل صدر نیز از مراجع کرام تقلید و جانشین میرزا حسن شیرازی بود.(مرجه مطلق زمان خود بود).

خاندان شریف صدر از تبار پاک پیشوای هفتم شیعیان، امام موسی کاظم(ع) و از سادات علوی و از میان آنها شخصیت‌های بزرگ علمی، سیاسی، اجتماعی پا به عرصه وجود گذاشتند، البته خاندان شرف‌الدین نیز از همین ریشه امتداد یافته است که هر یک در ایران،عراق،لبنان طلایه دار علم و دانش و جهاد و فضیلت بودند.

مادرش بی بی صفیه از سلاله پاک پیامبران، دختر عالم ربانی، کجاهد نستوه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی، جانشین مرحوم آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی و رهبر قیام مردم مشهد علیه رضا خان بود و نسبتش با 28 واسطه به امام حسن مجتبی(ع) می‌رسد.

البته جّد اعلای امام موسی صدر، مرحوم آیت الله سید صدر الدین صدر، مرجع بزرگ حوزه اصفهان و فرهیختگانی چون شیخ مرتضی انصاری و شیخ هاشم چارسوقی بودند. در طول هزاره گذشته زمانی نبوده که عرصة مرجعیت شیعه، از حضور نیاکان امام موسی صدر خالی باشد «نسب امام موسی صدر با 32 واسطه به امام موسی کاظم(ع) می رسد، و دانشمندانی چون شهیداول و شهید ثانی تنها دو تن از وسایط هستند»3

 

امــام مــوســی صــــدر:

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی‌اش را در مدرسه حیات قم و در مقطع دبیرستان در مدرسه سنایی قم به پایان رسید. آنگاه در سال 1320 ش بصورت تمام وقت وارد حوزه علمیه قم شدند و بصورت جدی به تحصیل علوم حوزوی همت گماشت.5     

درسال 1326 همزمان با ورود علامه بزرگوار امینی صاحب الغدیر که از نجف بمنظور زیارت مشهد رضوی به تهران آمده بود،امام موسی صدر مسأله وحدت فقهی بین المسلمین را مطرح کرده و ازآن عالمانه دفاع کرد و در اثر همین دفاعیه مورد توجه و تمجید و تفقد علامه قرار می‌گیرد.6

درسال 1329 مهر ماه، همزمان با تحصیل در حوزه وارد دانشگاه تهران شد و به عنوان اولین دانشجوی روحانی، در رشته حقوق به تحصیل پرداخت و در خردادسال 1332 با نگارش پایان نامه ای تحت عنوان ترجمه شروط و صحت با نمره عالی به دریافت دانشنامه لیسانس حقوق اقتصادی فارغ التحصیل شد.

در خلال همین سالها وارد حوزة علمیه نجف شد و از سوی علامه طباطبایی مسئولیت نظارت بر نشریة « انجمن تعلیمات دینی را عهده دار شد و همزمان با تحصیل در حوزه نجف به عضویت هیأت امنای جمعیت«منتدی النشر»درآمد و همینطوربه تدریس درحوزه علمیه نجف نیز مشغول بود.7  

 اساتید:

1-آیت الله سیدصدرالدین صدر-والد        7-آیت الله شیخ حسین حلی

2-آیت الله سید رضا صدر-اخوی                     8-آیت الله شیخ مرتضی آل یاسین

3-سیدمحمدباقرسلطانی طباطبایی                  9-آیت الله سید محمدمحقق داماد

4- علامه سید محمد حسین طباطبایی              10-آیت الله محمد حجت

5-امام خمینی رضوان الله                                11-آیت الله سید محسن حکیم

6-شیخ حسین طباطبایی بروجردی                   12-آیت الله شیخ صدر بادکوبه ای و…

دوستان همفکران و یاران

1-شهیدمظلوم دکتر بهشتی                   6-آیت الله سید مهدی روحانی

2-شهید مظلوم محمدباقرصدر                 7-آیت الله ناصرمکارم شیرازی

3-شهید مظلوم محمدباقرحکیم               و شهید علامه مرتضی مطهری

4-آیت الله موسوی اردبیلی

5-آیت الله سید موسی شبیری زنجانی (که از دوستان بسیارصمیمی ایشان بوده اند.)

 شاگردان:

آیت الله شیخ یوسف صانمی            4-شهیدسیدعباس موسوی دبیرکل حزب الله لبنان و…

2-آیت الله شیخ ابوالحسن ایازی(ره)   5-آیت الله هاشمی رفسنجانی

3-آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد  6-آیت الله شیخ هادی روحانی(ره)

نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه بابل

و یارانی همچون : شهید چمران و…. 8  

در سال 1337، آخرین سال حضور و فعالیت در قم اداره و تأسیس مدرسه نهضت ملی، و سردبیری مجله مکتب اسلام با همفکری و همیاری شهید بهشتی ،در آبانماه 1338 بنا به وصیت مرحوم آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین و خواسته آیات عظام: بروجردی، حکیم و شیخ مرتضی آل یاسین برای رهبری و زعامت ملت مظلوم لبنان و فلسطین عازم شهر صور در لبنان شد، در آن هنگام شیعیان لبنان در اثر نفوذ استعماری فرانسه از هویت اصلی خویش بازمانده بودند،ضمن حرکت خروشان ملی،امام موسی را سوار بر هودجی از عزت نموده و بعنوان رهبر قلب‌های ملت مظلوم لبنان، در قلب شیعیان و مسلمانان و غیرمسلمان جا می‌گیرند و از همان هنگام به او امام می‌گفتند، ایشان در همان هنگامه می‌فرمایند:« امروز زمان این است که محرومان از وطن و محرومان در وطن در یک خندق واحد علیه دشمن واحد بجنگند…» 9

در خرداد ماه 1348 با رأی اکثریت قاطع مردم به ریاست مجلس اعلای شیعیان لبنان برگزیده شدند. البته از مدت‌ها قبل روزنامه ها از ایشان میخواستند رئیس جمهور شود در بهمن 1348 در جلسه سالانه مجمع البحوث اسلامی در قاهره پس از سخنرانی مهم و مبسوطی به عضویت دائم آن مجمع پیشنهاد و دعوت شدند.

در سال 1350 بمنظور مبارزه با صهیونیزم جهانی، اسرائیل غاصب ،جنبش أمل که به حرکت المحرومین موسوم بود با همیاری شهید دکتر چمران تأسیس و آغاز به کار کرد. درسال 1351 نظریه گفتگوی تمدنها را جهانی کرد.

در سال 1357 نهم شهریور، شش ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی طی سفر دوره‌ای خود به برخی از کشورهای اسلامی، بنا به درخواست معمر قذافی به کشور لیبی عزیمت می‌کرد و بعلت حسادت‌ها و شقاوت‌های ضد انسانی و آزادگی در لیبی مغقود گردید.

که این فقدان، تنها محاکمه خورشیدی بود عالم تاب توسط خفاشان شب پرست، و جز این نیست که معمر قذافی به یاری غرب تنها عامل ربودن و پاسخگویی حذف مولانا امام موسی صدر است.


امـام مـوســی صــدر و انقــلاب اسـلامـی ایــران پس از رهبری امام موسی صدر در لبنان ،ایشان در مجامع بین اللملی از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بودند.

بگونه‌ای که مسیحیان لبنان او را مسیح می‌گفتند و سایر مسلمانان و غیر مسلمانان از ایشان به عنوان امام و مقتدایشان یاد می‌کردند.

پس از دستگیری امام خمینی(ره) در خرداد 1342 و تبعید ایشان برای ترکیه توسط رژیم منحوس پهلوی و یاران خارجی،عوامل تبعید ،ترکیه را بلحاظ شرایط اجتماعی‌اش لائیک بودن دولت و ملت مدنظر داشتند و آنجا برای نشر و جریانات فکری امام خمینی(ره) مناسب نبوده و همینطور احتمال برخورد و حذف فیزیکی نیز در مواردی برنامه‌ریزی شده بود.

در این مقطع امام موسی صدر، با درایت و با توجه به اهمیت اعتباری شان در مجامع اقدام به رایزنی‌های مختلف با دولت‌های غرب، سفربه شمال آفریقا و اروپا، گفتگو با پاپ و شیخ شلتوت درالأزهر و حتی برای تحت فشار گذاشتن رژیم شاه، راضی به دیدار با مقامات ایرانی شدند و سرانجام توانست، ضمن ثمر بخشی این رایزنی‌ها و ضمن انتقال امام به زندان به منزل قیطریه، اسباب اتقال ایشان را به نجف در عراق را فراهم میکنند. انتقال امام به نجف به نفع آینده انقلاب اسلامی بود، و این خواسته امام موسی صدر بود، بالطبع جایگاه علمی، شیعی و فرهنگی و اجتماعی نجف تفاوت شگرفی با ترکیه داشت، در نجف شرایطی چون وجود حوزة مقدسه علمیه، راه برای تدریس و تربیت شاگردانی که غالباً ایرانی بودند باز بود، وجود هم اندیشان و یاران همفکر در نجف نقطه آغاز حرکت بود این رابطه برای  هوشیاری و بیداری افکار فرهیختگان و سوق دادن آنها بطرف انتفاضه بزرگ انقلاب اسلامی مهیا شد، و بدین ترتیب کشور سنتی و مذهبی ایران که وابسته به روحانیت بود می‌توانست طی سازمانی دقیق تر و با برنامه‌ریزی آگاهانه‌تر و با اندکی حوصله و تلاش و همت مردم مبدل به نظام جمهوری اسلامی ایران شود. البته این اندیشه امام موسی صدر بود و مدد غیبی ذات اقدس ربوبی.

آیت الله خویی(ره) یکی از اساتید امام صدر،ایشان را تنها عامل آزادی اولیه امام خمینی پس از خرداد 42 می‌دانست، و گفته بود: انتقال امام خمینی به نجف جزء طرح و برنامه‌های امام موسی صدر بوده است.11

امام موسی صدر علاقة زیادی به امام خمینی(ره) داشته اند، ایشان را رهبری جهانی و علی الاطلاق می‌دانستند، رهبری که می‌بایست برای پیوستن به او آماده شوند، ایشان همواره به یاد و عشق امام خمینی(ره) و انقلاب دلسوزانه به یاران خود روشنایی طلوع فجر را نوید می‌دادند. امام موسی صدر می‌فرمودند؛ امام خمینی استاد من و همه علمای مبارز ایران است. اوست که انقلاب اسلامی ایران را رهبری می‌کند و تنها اوست که می‌تواند رژیم شاه را سرنگون کند.12

ایشان به آینده ایران و انقلاب اسلامی به رهبری امام امیدوار بودند، ایشان در نامه‌ای به خواهر زاده‌اش سید صادق طباطبایی می‌نویسند:13

«امیدواریم دنیایی که نسل شما می‌سازد ، و دنیایی باشد که در آن ،عدل، حق و خیر همراه ایمان و علم دیده شود . دنیایی که ما بتوانیم ایام پیری خود را با کمال راحتی و آرامش در آن بگذرانیم.»

در ماههای قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، امام صدر پیروزی انقلاب اسلامی را برای سران کشورهای اسلامی نوید می‌دادند و برای حمایت از انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) جلسات زیادی را مصروف می‌دارند.

ازجمله جرج لوسین خبرنگار روزنامه لوموند که عاشق و مرید امام صدر بود و سالها قبل بواسطه امام موسی صدر به اسلام مشرف شد، شاهد گفتگوی یکساعته امیرعبدالله و امام صدر بود که در این جلسه 50 دقیقه از گفتگو به انقلاب اسلامی ایران اختصاص یافته بود و تنها 10 دقیقه آخر را به لبنان اختصاص دادند.14

در سال 1345 آیت الله سید محمدعلی ابطحی از امام خمینی می‌پرسد، بفرض پیروزی انقلاب اسلامی چه کسی را دارید که در رأس حکومت آینده ایران قرار دهید؟

امام به سادگی به ایشان می‌فرماید: «رفیق خودت آقا سید موسی صدر».15

اما، سالها بعد در خرداد 1357 هنگامیکه امام موسی صدر از سفر مجمع بحثهای اسلامی کنگره الجزایر به آلمان رفته بودند، برای استراحت و دیدار با شهید بهشتی و خواهر زاده‌اش سید صادق طباطبایی و کارهای دیگرشان، به شهر بوخوم آلمان در منزل خواهر زده‌اش سید صادق رفتند و در آنجا با شهید بهشتی ملاقات کردند و این دوستان صمیمی برای تفریح وگفتگو بعد از ظهر همان روز به جنگل در نزدیکی منزل دکتر طباطبایی برای قدم زدند رفتند.

در آنجا درباره اوضاع ایران گفتگو کردند، در همین اثنا شهید بهشتی قریب به این مضمون گفتند: من عازم عراق هستم می‌خواهم با امام خمینی درباره برنامه هایشان صحبت کنم. ببینم چه طرح و برنامه‌هایی در ذهن دارند، آیا آن چه امام در ذهن دارند با شرایط سیاسی موجود مناسب است؟ امام موسی صدر فرمودند: به نظر من تنها راه همین است که امام شروع کردند، چون الان ایران و منطقه در یک بزنگاه تاریخی فراهم آمده است و اگر از این بزنگاه بهره‌برداری نشود دیگر معلوم نیست، چنین مجالی به این زودی ها فراهم آمده شود و قریب به این معنا فرمودند: این اولین بار در تاریخ معاصر است که زعیم سیاسی یک مرجع علی‌الاطلاق تقلید نیز می‌باشد. البته در سابق مرحوم آیت الله کاشانی و آیت الله طالقانی و پیش از آنها میرزای شیرازی یا میرزای نائینی فعالیتهای بزرگ سیاسی کرده‌اند. اما هیچکدام مرجع علی الاطلاق نبوده‌اند، و همچنین مرحوم آیت الله سیدصدر الدین صدر(جداعلا) یا در مقطع دیگرآیت الله بروجردی یا آیت الله سید محمد تقی خوانساری حضور داشتند. اما مانند امام خمینی زعامت سیاسی نداشتند، به علاوه جریان پرقدرت روشنفکری دینی که تفکر غالب در دانشگاههای کشور و بخش اعظم دانشجویان خارج از کشور است، دست در دست یک مرجع بزرگ و روشن بین و بلا منازع دینی گذاشتند و یک جریان توفنده سیــاسی قدرتمــند را بوجود آورده‌اند و مـهمتر اینکه مساجد بدنبال اینها حرکت کرده‌اند و مردم حضور یکپارچه دارند، این یک بزنگاه تاریخی است، بعد امام صدر خطاب به شهید بهشتی فرمود؛ اما من نگران چیز دیگری هستم ، شما برای بعد از امام چه فکری کرده اید؟ شهید بهشتی گفت: نظر ما روی آقای منتظری است . امام صدر فرمود:آقای منتظری؟ شهید بهشتی گفت؛مگر شما غیر این فکر می کنید؟ امام صدر فرمود تعجب می‌کنم که شما اینطور فکر می‌کنید. من آقای منتظری را خیلی خوب می شناسم و شاگرد او بوده‌ام، نسبت به او ارادت هم دارم. نگرش او به فقه و استنباطش و شجاعتش را هم قبول دارم. اما درایت و تدبیر او برای اداره امور کشور و ارادة سیاسی هدایت یک کشور امر دیگری است. شهیدبهشتی پرسید: شما چه نظری دارید؟

امام صدر فرمودند: من نظرم روی سید محمد باقر صدر است. زیرا بیش از دو دهه است که آقا سید محمد باقر صدر فقه حکومتی تدریس می کند. حزب دارد، مبانی فکری‌اش تشکیلاتی و اجرایی و جزبی است. از وقتیکه یادم می‌آید اصرار دارد که باید حکومت اسلامی داشت.16

البته نگاه امام موسی صدر به شهید محمدباقر نگاهی عمیق و مدبرانه بود، زیرا همان هنگام شهیدمحمدباقر صدر با همین نگرش فقه حکومتی به مبارزه با صدام مشغول بود و سرانجام بواسطة تحریم عضویت در حزب بعث وقیام علیه صدام ،به همراه خواهرش بنت الهدی، تعقیب، شکنجه و به طرز فجیعی در اردیبهشت 1359 به شهادت رسید.17

پس از ربودن امام موسی صدر شهید محمدباقر صدر احساساتش را در مورد شخصیت علمی امام موسی صدر چنین بیان می‌کند:«اگر پسر عمویم اقا موسی به سنت حوزه پایبند و در نجف باقی می ماند مرجع یگانه و علی الاطلاق شیعه می شد.18

دکتر سید مصطفی محقق داماد از دوستان امام صدر پیرامون ارزش علمی و شخصیتی ایشان می‌گوید؛ یکی از مردان شایسته که می توانیم بگوییم در طول تاریخ تشیع توانست طی مدت کوتاهی اسلام را در یکی از مناطق کره زمین بدرخشاند، امام موسی صدر بود، او دولتی مستعجل بود و به عقیده من انگیزة آنهایی که باعث شدند ایشان را از ما بگیرند، حسادت بود.

انسانهای زیادی پیدا می‌شوند که نمی توانند کسی را در کنارشان ببینند  و وجودش را تحمل کنند. امام موسی صدر شخصیتی بود که در مدت کوتاه اقامتش در قم با داشتن اساتید بزرگ به مدد استعداد و نبوغ ذاتیشان توانستند، در همان اوان جوانی به سرعت و قدرت هر چه تمام تر مدارج علمی را طی کنند. ما در آغاز طلبگی بودیم که ایشان در قم حضور داشتندجلسه درس ایشان در مدرسه فیضیه از درسهای درخشان حوزة علمیه قم بود. حضور فقیهان و معلمان بزرگ معاصر، امام موسی صدر به عنوان فقیهی بزرگ در جهان شناخته شدند.19

امام موسی صدر مملو از اندیشه‌های ناب و جذاب بود، از آثارش می‌توان استنباط کرد که او فقیهی نوگرا بود و می‌توانیم مدعی باشیم تا زمانیکه این اندیشه‌ها کارا و مورد استفاده قرار گیرد، امام موسی صدر زنده و پاینده است.

 امام موسی صدر نمونه بارز یک روحانی متعهد و اهل مدارا بود،معروف است که ایشان جعمعی از جوانان را در سالنی گردآورده و بانگ بر می آورد که: « درها را ببندید و دهانها را بگشایید.» 20

به اعتقاد بنده، امام صدرانتقادرا از زاویه نگاه ا صلاحات سوای عیب جویی معاندان استقبال مینمود و درها را به این خاطر می‌بسته که ظرفیت‌های محدود به مخاطره نیفتد و لذا دهانهای گشوده می‌تواند باب روشنی را در فهم مسائل دینی بگشاید… بعلاوه امام موسی صدر از زمره پایگذاران گفتگوی تمدن و ادیان است و از آن حمایت و استقبال نموده اند.21

امام صدر تأکید داشتند که ؛ ممکن است مردم از نظر رنگ، دین و مذهب متفاوت باشند، اما همه در برابر قانون انسانیت یکی هستند.

ایشان ذیل آیه:

أُدعوا الی سَبیلِ رَبّکَ بالحکمتهِ وَ الموعظه الحَسنهِ و جاد لهم باللتی همی احسن .22

می فرمایند: گفتگو معنایش چیست؟ به معنای مباحثه‌ای است که غلبة بر خصم نباشد گفتگو در درجه اول مقدمه یک امر است، پیش مقدمه است، همه اش،‌مسأله درک طرف مقابل است… انسانی که اهل یک تمدن است و می‌خواهد در انسانی که اهل تمدن دیگر است نفوذ کند، در درجة اول باید تمدن طرف مــقابلش را بداند و بشناسد، بنده فکر می‌کنم که ترجمه فارسی کلمه گفتگو مناسب نیست. باید گفت و شنود باشد. تنها گفتن و آماده شنیدن نبودن هیچ ارزشی ندارد…23

معنویت همراه عدالت ، این فکر شالوده این مطلب است که دین مختص  برای آخرت و اموات نیست، اسلام دینی است. هم برای آخرت و هم برای دنیا، معنویت تنها نیست. معنویت همراه با عدالت است که عدالتش از طریق شریعت تأمین می شود، اندیشه شریعت تحقق بخش آمال عدالت است.24

امام صدر در روز 30/11/1353 در سخنرانی مهم و مبسوط خود در جمع مسیحیان و راهبه‌ها و اعضای کلیسای کبوشین لبنان در بیروت، که برای مراسم معنوی ویژه گرد آمده بودند، فرمود: « ادیان در خدمت انسان»25

«ادیان یکی بودند، زیرا در خدمت هدفی واحد بودند، دعوت به سوی خدا و خدمت انسانها این دو نمودهای حقیقی یگانه هستند و آنگاه که در پی خدمت به خویشتن برآمدند، میانشان اختلاف بروز کرد، توجه هر دینی بخود آنقدر زیاد شد، که تقریباً به فراموشی هدف اصلی انجامید، اختلافات شدت گرفت و درد و رنجهای انسان فزونی یافت. ادیان یکی بودند زیرا نقطة آغاز همة آنها یعنی خدا یکی است و هدف آنها یعنی انسان یکی است، و چون هدف را فراموش کردیم از خدمت انسان دور شدیم. خدا نیز ما را فراموش کرد و از ما دور شد و ما به راهها و پاره های مختلفی بدل گشتیم و در پی خدمت به منافع خاص خود برآمدیم و معبودهای یگانة دیگر جز خدا را برگزیدیم و انسانها را به نابودی کشاندیم» 

امام موسی صدر مصداق و الگوی آزادی و حریت بود، آزاد مردی که خار چشم دشمنان آزادی زیست و آزادی و حریت را همچون جدش امام حسین(ع) پاسداری و احیا کرد. امام موسی صدر در مورد دشمنان آزادی می‌فرماید:

«قالب سلب آزادی در گذر زمان تغییر یافته است، گاهی بصورت استبداد گاهی بصورت استعمار، گاهی بصورت نظام ارباب رعیتی، گاه بصورت تروریزم فکری و ادعای قیومیت بر مردم و نابالغ فکر انگاشتن آنان، گاه بصورت استعمار نو، گاه بصورت تحمیل مواضع بر افراد با ملت‌ها رخ نموده است، فشارهای اقتصادی، فرهنگی، فکری از مظاهر همین تضییقات است.»26

« محدود کننده آزادی کافر است» 27

«کسی می تواند آزادی را محدود کند که بفطرت انسانی کافر باشد…فاقم وجهک للدین حنیفافطرت  الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون.28

صیانت از آزادی ممکن نیست مگر با آزادی…آزادی بر خلاف آنچه می گویند هرگز محدود شدنی و پایان پذیرفتی نیست…»

امام موسی صدر علی رغم همه این آثار و گفته ها هنوز ناشناخته است .امروز پس از گذشت سالیان متمادی از فقدان اسف بار ربودن ایشان ضایعه ی تأسف بار تر عدم استفاده از اندیشه ها و مهجوریت شخصیت و آثار ممتاز ومقام فقهی و علمی معظم له است. به عقیده من،جز صهیونیست هیچ قدرتی نمی تواند ازاین فقدان سود جوید،روژه گاروردی نویــسنده شهید فــرانسوی در مقدمه کتاب پرجنجال و پر تیراژ خود بنام «اسراییل و صهیونیزم سیاسی» می نویسد:29

«اما ما شاهدیم که در برابراین تصریحات که حاوی برنامة دقیق و زمانبندی شده دولت اسراییل است و تا کنون بخشی از آن به اجرا درآمده ،عکس العمل ملتها و دولتهای مورد تهدید چه و چگونه بوده است؟ البته آگاهانی در دنیای عرب و مسلمان مثل امام موسی صدر، از سالهای قبل این خطرها را جدی گرفته و در سخنان خویش به برنامه های آینده اسراییل اشاره کردند و کوشیده اند تا در برابر این نقشه ها با اقدامات جدی مردم را آماده سازند»

اما اینک قطعاً حضور امام موسی صدر در این ایام می توانست نقطه عطف و رهبری واحدی باشد برای نجات انسانهای مظلوم و احیای اسلام ناب محمدی(ص) در جهان اسلام و خارچشمی باشد برای دشمنان حریت و دولتهای بیدادگری چون صهیونیزم و یاورانش.

افسوس که این آفتاب در حجاب عمیقی به کسوف گرفتار آمد و بنا به نقل خواهر و خانواده محترمشان امام موسی صدر با محاکمه قذافی و غرب به زندان مؤبد دچار گردید.30

اما امام خمینی پرچمدار طریقت و شریعت اسلام ناب محمدی(ص) این بیرق را در ایران بر افراشت. وی در زمان حیاتش علیرغم اصرار و اهمیتی که مسئول سیاسی وقت برای روابط با لیبی قائل بود، از پذیرایی معمر قذافی خودداری می‌کرد و این تـصمیم را برای شاگرد با وفایش آیت الله موسوی اردبیلی چنین بیان و توجیه می‌کند. 31

« او(معمر قذافی) هنوز مسئله آقا سید موسی را حل نکرده چگونه او را بپذیرم؟!» و در جریان اشغال سفارت آمریکا در آبانماه 58 تهران، امام خمینی(ره) بیدرنگ پیشنهاد غسان توئینی شخصیت برجسته مذهبی و مسیحی لبنان را مبنی بر معارضه گروگانها با امام موسی صدر، پذیرفت . 33

بی تردید منصّفان و محققان ازنقش امام موسی صدر در انقلاب اسلامی ایران و میل و علاقه متقابل امام خمینی و امام صدر را در تاریخ نایده نمی‌انگارند. اما در این سالهای خاموش و به خواب رفته تاریخ، چه کسی می‌تواند پاسخگوی راز و نیاز مادر محزون و مرحومه ی امام موسی صدر که در سجاده نمازهایش پسرش را ازخدا می‌طلبید ،باشد.

کدام دلیل جز حقارت و کینه وحسد برای  حجاب او شایسته است.

«یریدون لیطفوا نورالله بأفواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون.34   

آنان بگمان اینکه نور خدا را با دهانشان خاموش کنند دلخوش کردند در صورتیکه خدا علی رغم میل باطنی کفار نورش را کامل خواهند گردانید و اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آئین کامل روانه کرد تا پیروزی را عایدش کند و لو اینکه مشرکین را ناخوش آید.

 در این هنگام دست یاری و طلب بسوی حضرت قدس اعلی ذات باریتعالی دراز می‌کنیم و خاضعانه می‌خواهیم که هر چه زودتر نسیم حیاتی بوزد و خبر خوشی از امام صدر به خانواده و عشاقش برساند.

 صیانت از آزادی ممکن نیست مگر با آزادی .    (آفتاب در حجاب) 35  

 

                                     * اللهـــم فــک  کــل اســیر*   36               

                                   حمید رضا ابراهیم زاده     29/7/82  

 

 منابع و مآخذ:

1-سوره فرقان آیه 74 .

2-حدیث نبوی صحیح نجاری.

3-سوره توبه ایة 32 .

4-www.Imam Sadr news

5-روزنامه همشهری 12/6/81 .

6-روزنامة جام جم 11/6/82 .

7-روزنامة همشهری 10/6/81 .

8-همان

9-مصاحبه با دکتر سید صادق طباطبایی

10-سایت مرکز تحقیقات امام موسی صدر.

11-روزنامة همشهری 12/2/81 .

12-روزنامه شما 13/6/82 .

13-روزنامه یاس نو 10/6/82 .

14-روزنامه همشهری 12/6/81 .

15-روزنامه اطلاعات 11/6/81 .

16-روزنامه جام جم 7/7/81 .

17-یاد نامه شهید محمدباقر صدر- دکترالهه کولایی 59 .

18-روزنامه اطلاعات 11/6/82 .

19-روزنامه اطلاعات 9/6/82 .

20-روزنامه یاس نو10/6/82 .

21-روزنامه همشهری 10/6/82 .

22-سوره اسرا آیه 125 .

23-روزنامه اطلاعات 9/6/82 .

24-همان .

25-روزنامه جام جم 16/6/81 .

26-همان.

27-روزنامه یاس نو 10/6/82 .

28-سوره روم ایه 30 .

29-اسراییل و صهیونیزم سیاسی- روژه گارودی.

30-مصاحبه با خانواده امام موسی صدر-فیلم مستند.

31-فصلنامه سفید زمستان1377 –مصاحبه با آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی.

32-همان.

33-روزنامه یاس نو 10/6/82 .

34-سوره صف آیات 8 و 9 .

35-روزنامه اعتماد 10/6/82 .

36-ادعیه روزهای ماه مبارک رمضان.

 


 

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

همراه باران می آیی

شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ


هرچه بیشتر می اندیشم

مصمم تر می شوم که درجمع ما حضور داری

وگرمای شمع وجودت را

با همه ی وجودم  احساس می کنم

 وهرچه که زمان می گذرد

 به این فکرمی کنم

که آمدنت را چاره ای نیست

ومی آیی

وبازهم می آیی
 

زمانی که طاقت ها طاق می شوند

و  دلها از غم فراغ  داغ  شوند

وزمانی که باغ   دل  اهل باور  شکوفا می شوند

به ناگهی چوباران از راه می رسی

وتودر بهار همراه باران می آیی

سرزده وبا وقار طلوع میکنی

ورنگین کمان حضورت دنیارا شادمان می کند

  خودم را مهیای حضور سرزده ات می کنم

که غافلگیر نشوم

وبازهم می آیی

وهمه را غافلگیر حضور سبزت میکنی

بهارکه بیاید ؛

یخ  ناامیدی  با گرمای نوید بخش مهرتابان تو ذوب می شود

ومی آیی

زمانی که باران خون ازچشم آسمان نیلی می چکد

تا شقایق ها را آبیاری کند

می آیی

وچشم  های نگران نرگس  را به زیور شقایق می آرایی....

 

حمیدرضاابراهیم زاده

26بهمن1393


* تمامی حقوق مربوط به این اثر در انحصار مولف محفوظ است.

  • حمیدرضا ابراهیم زاده