دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب آثار دکتر حمید رضا ابراهیم زاده

دایره مینا

منتخب مقالات. اشعار و آثار پژوهشی. فرهنگی. اجتماعی حمیدرضا ابراهیم زاده

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

رئیس  محترم جمهوری اسلامی   وعضو محترم خبرگان رهبری ؛

حضرت آقای  دکتر  روحانی

باسلام وتحیات وبا آرزوی سلامتی و وتوفیق روزافزون

 

بدین وسیله مراتب  تشکرم را بخاطر تلاشهای بی وقفه ی حضرت عالی وتیم فرزانه و بردبار و ساعی تان در گردآوری وتدوین وتطبیق وابلاغ  منشور حقوق شهروندی اعلام می دارم.

به نگاه بنده  تکریم وصیانت از حقوق شهروندی،  میوه ی شیرین  رسالت نبی اکرم و  انقلاب  اسلامی است.

انصافا مسیر توسعه وتحقق آرمانهای بلند خدا ورسولش  وحتی نظام اسلامی ما  جز با آموزش وآگاهی از حقوق شهروندی میسر نخواهد بود

همه ی خیر وصلاح  دین ودنیای مردم ما به دانستن از حق وحقوقشان مرتبط خواهد بود

دانستنی که می تواند پایه های  باورمردم را قوی وراسخ نگه دارد وبه بینش آنان در عمل به رفتارهای نیک کمک کند

پندار ورفتار وکردار نیکی که می تواند منبعث ازخوش فهمی  وبرداشت درست ازحقیقت گوهر دین باشد

که هیچ شریعتی جز آرامش و تکامل را برای بشرنمی خواهد. و دربطن آموزه های دینی ادیان  تحقق کرامت انسان  وصیانت ازآن  بعنوان حق الناس. حقوق بشر . نهفته است که عالی ترین پیام الهی ادیان نیز می باشد .

وازاین رویکرد بنا به قول شریف علامه امام موسی صدر : ادیان درخدمت انسان است.

مسیر توسعه یافتگی  وتحقق آرمانهای نظام وچشم انداز نظام  پویا نخواهد شد مگر باآموزش جدی مردم برای فهم ودرک آموزه های حقوقی کرامت انسان. که بی تردید تربیت وآموزش محور توسعه یافتگی است.

بنابراین آموزش همگانی صیانت از حقوق شهروندی جز وظایف دولت وعزم ملی ملت است.

از ریاست جمهوری عزیزمان ورهبر دلبندمان  تمنا دارم آموزش همگانی  حقوق شهروندی را با قاطعیت پیگیر باشید.

آموزش وپرورش وآموزش عالی برای سند تحولشان باید سرفصلهای کرامت انسان وصیانت ازحقوق شهروندی را  درسهای دانش آموزان و دانشجویان، بگنجانند  وسایر نهادهای فرهنگی موازی وموسسات مطالعاتی نیز اهتمام خود را برای همگانی کردن آموزشها ی حقوق شهروند ی معطوف دارند. وعملا دریک پروسه ی کمتراز دوسال خیر ومیوه ی شیرین تحقق  عملیاتی شدن آموزش حقوق شهروندی برکام مردم ومسئولین گوارا گردد. وچرخ توسعه  اسلامی میهنمان به سرعت بچرخد وبه سوی کمال  وتحول پیش رود.

دراین راستا نقش مهم  رادیو وتلوزیون دولتی نیز  بسیار مهم است.  تلوزیون دولتی نباید به صرف سیاست های جناحی در همکاری با آموزش همگانی کسالت وبد سلیقگی خرج دهد از رهبر فرزانه انقلاب تمنا داریم تا صدا وسیما را براین امرترغیب وتوصیه فرماید.

تمام گزارشها و چینش های خبری .نمایشنامه ها وفیلم ها ودیالوگ ها می تواند بر ذهن مردم تاثیر بگذارد. ومتاسفانه صدا وسیماازپذیرش مسئولیت این امر خود را به غفلت می زند.

بی تردید صدا وسیما اساسا نیاز به شخم دارد تا زمینش برای امنیت وآرامش واعتلای حقوق  مردم حاصلخیز شود وازحالت انفعالی وبایر درآید وهیچ انقلاب وجهادی دراین دانشگاه شایسته تر نخواهد بود

والبته نقش هنرمندان وشاعران وهمه ی مهندسان فرهنگی برای آموزش حقوق شهروند ی و آشنا کردن مردم باهمه ی زوایای حقوقی آنان  بسیارمهم است.

 

ان شا الله حمایت وپناه خداوند وحجتش  برشما ومردم ورهبری  باعث  پدید آمدن روزهای روشن شادکامی ملت خواهد شد.

ازخداوند برای جنابعالی وهمه ی اعضای خستگی ناپذیر تیم تدوین حقوق شهروندی سپاسگذارم.

 


حمید رضاابراهیم زاده

 

29آذر1395

  • حمیدرضا ابراهیم زاده

انتقاداز دولت

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۰۰ ق.ظ

پرسش:

باسلام

آیا انتقاد از دولت آزاد است؟ چگونه ازاین دولت انتقاد کنیم تا متهم به افراط وبی سوادی وجیره خواری و... نشویم.؟

بنام خدا

انتقاد هم افزایی وارزش گزاری بر فکر و عمل است . وتبعا نتیجه ی آن شیرین است.

 اما انتقاد بیجا ویا فاقد اساس مبدل به عیب تراشی واختلال در سامانه ی حرکتی یک فکر وعمل است.

- نشان دادن نقاط ضعف وراهکار مثبت برای پوشش آن درحقیقت انتقادی موثراست.

اما انتقاد به منظور تحقیر و ویا ماجرا جویی وسیاه نمایی، عناد محسوب می شود.

- چگونه انتقاد کردن وسلیقه ی انتقاد جویی و نحوه وصراحت وشفافیت ابراز آنبرای پذیرش  بسیار مهم است

- گاهی وقت ها انتقاد باعث وقت کشی.جلب نظر دشمن و یالجاجت و جسارت رقبا و ...می شود وانتقاد شونده رادر  نگاه عموم نا کارآمد نشان می دهد طبیعتادراین وضعیت  موضع انتقاد شونده  تدافعی خواهد بود

- انتقاد شونده باید ظرفیت پذیرش داشته باشد. افراد بی نقد همانند  ثروت یا پول بی پشتوانه اند

- دولت بی نقد فقط دردست خداست.هر دولتی درخود ضعف وشکافهایی دارد ونقاط قوت و ابرازهم درپی خود.

- گاهی انتقاد کننده از فقدان اگاهی خود با خبر نیست واز ظاهر یا شنیده ها و ..قضاوت می کند و بینشی نسبت به ماجرای ناخوشایندی که می بیند ندارد. مثل داروی تلخ درمذاق کودک است.

کودک بیمار تلخی دارو را زهر مرگبار می پندارد درصورتیکه آن دارو برایش مرحمی درمانگر است .

پزشکان وطبیبان جامعه منتقدین سلامتی  جامعه محسوب می شوند وبالتبع تجویز وتشخیص آنان می تواند یک جامعه را به سلامتی ودرمان رهنمون ساخته ویا به مرگ ونیستی وقهقرا بکشاند.

بنابراین از جامعه شناسان و طبیبان جامعه نباید انتظار داشت  ازواقعیت وتشخیص وتجویزشان چیزی نگویند. بلکه باید اولیای بیمار را ازچگونگی احوالش باخبر کنند وآنهارا از روشهای درمان باخبرکرده وبیمار را به مقاومت و تمکین دربرابر کادر درمانی تشویق کنند.

اگر نقد شونده ویا نقد کننده از هویت نقد واساس آن تهی باشد این از بی بینش ویا بقول آقایان بی سوادی آنهاست.

- گاهی انتقاد کننده عجیب اصرار دارد مطابق میل خود یک رفتار ویا پدیده را تغییر دهد درحالیکه انتقاد شونده آن میل را نمی پسندد. که به رقابت منجر می شود

- کاش رقابت ها در پهنه ی سیاست به رفاقت منجر شود. جناح های سیاسی پس از نقد هم ، نقدها را بررسی کنند. وبه حل چالشها بپردازند تا توجیه بی اساس روشها.

سفره ی خدمت به نظام را فرصت برای کسب  منافع شخصی وحزبی تلقی نکنند. بلکه ازاین فرصت برای بهتر نشان دادن خدمات خود بهره جویند...

-متاسفانه هنوزهم بخاطر ابهامات قانونی ویا تنگ نظری های گروهی  احزاب درایران کرامت و  کارآمدی چندانی ندارند ودرحقیقت بسته عمل می کنند وهمین امر باعث خشونت گرایی واستبداد نمایی آنان دارد. البته دودش به چشم مردم ونظام می رود.

-نظام باید ظرفیت توسعه ی احزاب را بپذیرد و  آن را تقویت کند .

-اساسنامه ها ومانیفست های احزاب درتعالی عزت ورفاه مردم وطول عمر نظام باشند تا نظام ومردم نسبت به آنان خوشبین شوند.

انتقاد درعملکرد هر دولتی وهرحزبی وارد است.منتهی منتقد باید بپذیرند اهداف دولت نقد شونده چقدر به چشم انداز وآرمانهای  نظام ومردم نزدیک ویا دور است.

- تبعیض.فساد. دروغ. رشوه. اختلاس . تورم.اختناق. اعتیاد وبیکاری ....همه ازنشانه های   توسعه نیافتگی وعدم بلوغ و آشنایی مردم نسبت  به حقوق شهروندی وعدم اهتمام دولت ها به صیانت از حقوق اساسی مردم است

جوامع پیشرفته با هر دین  ومسلکی توانشان را برای برداشتن تبعیض ورشوه و دروغ وتزویر وزور وبیکاری و فساد و...بکارمی گیرند ودرنتیجه تورم پائین تر ودرصد امید به زندگی بالاتر. نشاط عمومی بهتر. فقرو وفحشای کمتر ودرنتیجه زندان های کم جمعیت و رفاه بیشتر ملی را تجربه می کنند.

 آیا دین چیزی جزاین می خواهد؟

والی الله المصیر


حمیدرضاابراهیم زاده

16آذر95


تمامی حقوق مربوط به این اثردر انحصارمولف محفوظ می باشد

  • حمیدرضا ابراهیم زاده